Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat. Rijst, thee en katoen zijn de hoofdvoortbrengselen van den landbouw; de nijverheid levert zijden en katoenen stoffen, porselein en aardewerk, kunstig lak- en koperwerk. Zijde en zijdenstoffen zijn de voornaamste uitvoerartikelen.

De Japanneezen hebben in de laatste halve eeuw veel van de Westersche beschaving overgenomen.

Tokio (1.8 mill.), is de hoofdstad. Osaka (i mill.) is de belangrijkste fabriekstad, Jokohama (330) en Kobe (290) zijn de grootste handelshavens. In de haven van Xagasaki (150) ligt het in onze geschiedenis bekende miniatuur eilandje Deciraa, nu met den vasten wal verbonden.

Korea, in naam een keizerrijk, heeft goudmijnen en ten deele een vruchtbaren bodem.

§ 60. Perzië is in 't binnenland grootendeels steppe en woestijn. Langs de bergachtige randen er. waar zich in 't binnenland gebergten verheffen, waarop riviertjes ontspringen, heeft zich landbouw ontwikkeld. De regeering van den sjah heeft feitelijk slechts macht over de gezeten bevolking van dc steden en de landbouwstreken. De voornaamste handelsplaats, waar de wegen uit Kaukasië en Armenië met die van l'erzië samenkomen, is Tebris (200). Hoofdplaats is Teheran (280).

Afghanistan is minder om het land zelf dan wel om zijn ligging tusschen het Rritsche en Russische gebied van belang.

De bevolking van Baloetsjistan leidt voor 't grootste deel een nomadiseerend leven. Zij staat onder Engelsch oppergezag.

§ 61. Aziatisch Turkije bestaat uit de reeds in § 57 genoemde deelen. Dc bevolking is grootendeels Mohammedaanse!) , in de Levant (de kusten van Klein-Azië en Syrië) leven ook Christenen (Grieken). De eerste handelstad in de Levant is Smyrna (200), dat vijgen, rozijnen en tapijten uitvoert. In Syrië zijn A lep po (130) en Damaskus (140) van belang. In Mesopotamië is Bagdad (150) wel nog belangrijk, maar de roem van de oude kaliefenstad is

Sluiten