Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakte, met rijstvelden bedekt en met vele kinatuinen op de hellingen der omringende vulkanen; Djokjakarta en Soerakarta (120), de hoofdsteden der gelijknamige Vorstenlanden. Op de zuidkust de haven Tjilatjap, beschut door het rotseiland Noesa Kam bang an, de uitvoerhaven van zuidelijk Middel-Java. Een spoorweg verbindt Anjer aan Straat Soenda en Batavia over Bandoeng met Djokjokarta, Soerakarta, Soerabaja, Pasoeroean, I'robolinggo en Banjoewangi. Bij Tjilatjap bereikt een tak de zuidkust. Een lange zijtak verbindt Soerakarta met Semarang. Zijtakken loopen ook door de residentiën Kediri, Pasoeroean en Besoeki.

Bomeo P°rneos binnenlanden zijn grootendeels hoogland; de hoofdketenen loopen meest in de richting W.—O. Langs de bochtige rivieren de Kapoeas, de Barito, de Mahakam dringt het laagland ver in 't binnenland door. In 't N. verheft zich de Kinibaloe. In de binnenlanden wonen de heidensche Dajaks.

Op Bomeo zijn Pontianak, onder den aequator, en Bandjermasin, beide met een ten deele op vlotten wonende bevolking, de voornaamste plaatsen.

Celebes natllur''jke gesteldheid van 't binnenland van Celebes is nog onvoldoende bekend; bergketenen met aanzienlijke lengtedalen nemen het grootste deel des eilands in

De Minahasa van Menado in 't N. (koffie), met de stad Menado, en het Z., waar de stad Makasar ligt, zijn het dichtst bevolkt.

Kleine De Kleine Soenda eilanden zetten den boog van Soenda eil. Sumatra en Java voort en zijn alle vulkanisch. Te Singaradja zetelt de resident van Bali en Lombok. Op Soembawa verheft zich de vulkaan Tambora, die in 1815 een uitbarsting had, even verwoestend als die van K rakat au in straat Soenda in 1883. Op Ti mor (hoofdstad Koepang) is de weersgesteldheid droger en de plantengroei minder welig dan op de meer westelijk gelegen eilanden. Molukken. Op de Molukken was vroeger de specerijenteelt van groot belang. Thans is alleen nog de teelt van BOS—NIERMEYER, Leerb■ L. cn V., 7e druk. 6

Sluiten