Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Francisco op die van Sevilla, de Mississippidelta op die van de Nijldelta.

Grenzen ?

§ 75. Omtrek. Nergens op aarde vindt men een zoo lange steile kust als de westkust van Amerika. Alleen in 't N. en in 't Z. vertoont zij fjordvorming. Voor 't overige heeft ze weinig inhammen: de golf van Californië en die van Panama.

Ten N. van Amerika ligt een groote archipel, waartusschendoor een rij van straten de Noordwestelijke doorvaart (naar Indië en China) vormt. Bruikbaar voor de scheepvaart is deze „doorvaart" evenmin als de Noordoostelijke ten N. van Azië langs. Langs straat Davis, de Baffinsbaai en de Noordelijke doorvaart heeft reeds menigeen te vergeefs de noordpool zoeken te bereiken. Groenland heeft fjordkusten, bet binnenland is een ijswoestijn, die gletsjers naar de kust zendt, welke in zee afbreken en zoo de ijsbergen doen ontstaan.

Op Amerika's noord- en oostkust (fjordkust tot New-\ ork) vinden we de Hudsonsbaai, op de breedte van de Noorden de Oostzee, maar met een veel kouder klimaat; 't rotsachtige schiereiland Labrador, schraal bevolkt door Eskimo's, op de breedte van Groot-Brittannië en Nederland; de Laurensbaai, waarvoor het eiland NewFoundland, in welks omtrek veel visch wordt gevangen. Bij Middel-Amerika de golf van Mexico (schiereilanden Florida en Vucatan) en de Caribische zee, die aan den buitenrand door de Antillen wordt afgesloten. De kusten van Zuid-Amerika vertoonen geen belangrijke schiereilanden en golven.

Bij de zuidpunt ligt, gescheiden van t vasteland door straat Magelhaens, een archipel, waarvan Vuurland het grootste eiland is. Zuidpunt van den archipel is kaap Hoorn (550 ZB.).

§ 76. Bodemgesteldheid. Door geheel Amerika's westen strekt zich een hoogland uit, dat in NoordAmerika, nabij den 4Qsten breedtegraad, het breedst is.

Sluiten