Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De randgebergten (het Rotsgebergte en de Siërra Nevada, beide zoo hoog als de Alpen), sluiten daar den toegang voor de zeewinden zoodanig af, dat dit deel der hoogvlakte niet alleen steppen, maar ook woestijnen bevat. Ook het hoogland van Mexico is ten deele steppe. Mexico en het hoogland van Middel-Amerika zijn zeer rijk aan vulkanen. Op het Zuidamerikaansche hoogland van het westen verheffen zich de Cordilléras de los Andes, met vele hooge toppen, als de Chimborazo (6300 M.), en de Aconcagua (7040 M.). In 't midden is dit hoogland het breedst; daar ligt op een door ketenen ingesloten hoogvlakte het Titicacameer (3850 M. hoog).

Het midden van Amerika is laagland. In 'tX., rondom de I ludsonsbaai, hoeft dit laagland grootendeels het karakter van een merenrijke vlakte in de poolgewesten. De Mississippivlakte, van de noordelijke vlakte door geringe hoogten gescheiden, was oorspronkelijk in 't westen grootendeels bosch, in 't oosten een prairiegebied met lang gras. Tegenwoordig is het meeste land hier als bouw- en grasland in gebruik genomen.

In Zuid-Amerika vinden we, van X. naar Z. door geringe hoogten onderling gescheiden: deOrinocovlakte, waar zich de grasrijke Llano's uitstrekken; de A ma zo 11 asvlakte, die langs den stroom en zijne bijrivieren met dichte tropische wouden , hier sel va's geheeten, is begroeid, en de grasvlakten, de pampa's, van den Rio de la 1'lata. Xaar 't Z. volgen daarop de meest steenachtige vlakten van Patagonië.

I11 het O. van Noord-Amerika ligt het lage rotsland Labrador en ten Z. van den St. Laurensstroom het kolenrijke Allegh anygebergte. In de zuidhelft wordt dit laatste door een lagen kustzoom vergezeld, die zich bij het moerassige schiereiland Florida en de Mississippi vlakte aansluit.

Het O. van Zuid-Amerika heeft het bergland van Guyana en dat van B r a z i 1 i ë.

Sluiten