Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Britsche rijk behoord; thans is nog de noordhelft Engelsch: Br. Noord- Britsch Noord-A me rika. In het noorden (de

Amerika, landen om de Hudsonsbaai) is jacht op pelsdieren de hoofdbezigheid. In 't \Y., langs den Grooten oceaan, wordt goud gevonden; het laatst ontdekt zijn goudvelden op en over de grenzen van Alaska bij de Klondike, een bijrivier van de Joekon. Het zuidoosten (St. Laurensgebied) is een woud- en landbouwstreek; men vindt hier in Canada groote steden, als Mo nt re al (270), Toronto (210), Quebec. Sterk breidt de landbouw zich uit in de zuidelijke strook tusschen het Bovenmeer en het Rotsgebergte, o. a. in Manitoba. Langs de kusten, ook van het eiland Xew-Foundland, wordt veel aan vischvangst gedaan.

De zuidhelft is tegenwoordig een zelfstandig gebied: de Vereenigde Vereenigde Staten van Amerika. Hiertoe behoort

Staten. ook Alaska. De Vereenigde Staten beslaan een oppervlakte, zoo groot als Europa, verminderd met het 1'yreneesche schiereiland. De bevolking bedraagt zooveel als die van het Duitsche rijk, .Nederland, België, Zwitserland en Scandinavië te zamen. Zij is verreweg het dichtst in de NO. staten, die het eerst gekoloniseerd zijn, de meeste nijverheid ën het drukste handelsverkeer hebben. Men spreekt er Engelsch. Het hoofdbestanddeel der bevolking is van Britsche en Duitsche afkomst. Verder zijn er vele Italianen, Zweden, Noren, Hongaren, Russen enz.; ook Nederlanders (ruim 100 000). In de zuidelijke helft wonen nog millioenen afstammelingen van vroeger voor den plantagebouw ingevoerde Negerslaven, en kleurlingen. I11 de binnenlanden bovendien Indianenstammen.

De Vereenigde Staten zijn een republiek, die een bond van staten vormt. Zij bestaat uit een groot westelijk hoogland, een uitgestrekt middelland, nl. de Mississippivlakte, en een kleiner oostelijk bergland, de Alleghanies, met een naar 't Z. breeder wordende Atlantische kuststrook. Spoorwegen verbinden het verre westen met het oosten.

Het binnenland van het westelijk hoogland is grootendeels een steppe- en woestijnstreek. De westelijke helling

Sluiten