Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is die emigratie sterk afgenomen (no^ „Italiaansche' metselaars uit Tessino en suikerbakkers uit Engadin).

Het vreemdelingenverkeer is nergens grooter. De Zwitsersche hotels worden jaarlijks bezocht door ongeveer 2.5 millioen personen, die gemiddeld elk ruim 4 etmalen daar vertoeven.

Zwitserland is een republiek, een bondstaat van 25 kantons, die elk hun eigen bestuur hebben. De kern zijn de oerkantons (Uri, Schwyz, Luzern, de beide halfkantons Unterwalden, aan het Vierwoudstedenmeer gelegen).

In Zwitserland worden vier talen gesproken: Duitsch 70 °/0 der bevolking, Fransch in 't Zuidwesten (22 °/0), Italiaansch (7 °/0), Rhetoromaansch in Graubunderland (1 %).

§ 2. Oostenrijk-Hongarije. Gr.: 19 X Nederl. Inw.: ruim 8 X Nederl.

Oostenrijk-Hongarije bestaat uit 5 natuurlijke afdeelingen: het Alpengebied; de Karstgebergten van Istrië, Dalmatië, Bosnië en Hercegóvina (Hertzcgówina); BohemenMoravië; de Karpatische gebergten met hun buitenrand in Galicië, en de Hongaarsche vlakten.

Oostenrijk-Hongarije is naar ligging, klimaat, bestaansmiddelen en bevolking een overgangsland tusschcn Middelen Oost-Europa, terwijl het door zijn kustland Dalmatië zich tot binnen de sfeer van Zuid-Europa uitstrekt.

De bevolking van O.-H. is zeer gemengd naar afkomst en taal. Er zijn vier hoofdstammen: 1. Slaven (21 mill.), het grootst in aantal, verdeeld in twee hoofdgroepen, de Noord- en de Zuid-Slaven; van de eersten zijn de voornaamste volkstammen: de Tsjechen in Bohemen en Moravië, de Polen en Roet hen en of K1 e i n-R u sse n in Galicië; onder de Zuid-Slaven zijn de Kroaten en Serven (in Bosnië) het talrijkst. 2. Duitschers (11.3 mill.), die de Alpenlanden, de Donaustreek tot Pressburg, Silezië en de randen van Boheme bewonen; 3. Magyaren (9 mill.) in de Hongaarsche vlakten, en 4. Romanen (Roenieniërs 3 mill. en Italianen 0.7 mill.) in Zevenburgen en het Etschgebied.

Sluiten