is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de Donau het bergland verlaat, ligt de hoofdstad Weenen (2 mill.) in het snijpunt van twee ons reeds bekende groote, aloude verkeerswegen; daarbij was liet in de middeleeuwen het voornaamste Duitsche bolwerk tegen de oostelijke barbaren en werd het steeds meer het belangrijkste station voor den handel op den Donau. Het is de eerste industrie- en handelstad des lands (ruim 9 °/0 van de waarde van de industrie-producten der monarchie).

Bohemen is het Oostenrijksche Elbegebied. De zuidlielft is een heuvelachtig plateau, dat zijn water zendt naar de het land middendoor snijdende Mo ld au; in de noordelijke lagere helft, is de bodem het vruchtbaarst, de nijverheid het meest ontwikkeld, de bevolking het dichtst. Steen- en bruinkolen levert het land veel; industrie van geweven stoffen (kant), glas, ijzer. Bohemen wordt langs de randen door Duitschers, in 't midden grootendeels door Slaven (Tsjechen) bewoond. Bohemen, Silezië en Moravië zijn de dichtst bevolkte deelen der Monarchie.

Het kruispunt van de hoofdwegen door Bohemen is de hoofdstad Praag (480), met zijn vele kerken en torens en het oude slot Hradsjin, zeer schilderachtig gelegen tegen de steile Moldau-oevers. Pilsen (81) ligt dicht bij een kolen- en ijzergebied en aan den weg van Praag naar Beieren. Karlsbad (16) en Marien bad zijn badplaatsen.

Moravië is een breed dal, waarin zich het water van de March verzamelt. De westhelft behoort tot het gebied van de zacht aanzwellende Moravische hoogten, de oosthelft tot dat van de voorbergen der Karpaten. Naar 't N. leidt de Moravische poort naar het 1 arnowitzer kolengebied; naar 't Z. ligt de weg naar het Marchfeld en naar Weenen open. De westhelft is zeer vruchtbaar en industriëel. De hoofdstad Brünn (120) is de eerste wolindustriestad van Oostenrijk.

Galicië (= zoutland) is een afgelegen hoek des rijks: de Karpaten bezitten weinig passen; een woudrijk, woest en eenzaam gebergte. Galicië is een met löss bedekt tafelland, waar de landbouw terrein wint op de steppen. Langs