Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Keulsche Bocht, den inham der laagvlakte in 't gebergte. In die vlakte liggen de groote Rijnhavens Keulen (430), Duisburg—Ruhrort (210; door het steenkoolvervoer de grootste binnenhaven van Europa) en Dusseldorf (260). Keulen, ontstaan uit de Romeinsche Colonia Agrippina, later een machtige aartsbisschopzetel en belangrijke hanzestad, drijft van oudsher een levendigen handel, ook met de landen van het Rijnmondingsgebied. De andere zijn eerst in de 19e eeuw tot bloei gekomen. De twee grootste industrieën zijn de ijzerfabrikatie en de weverij. De eerste ontstond door de rijke ijzer- en steenkoolmijnen langs den noordrand van het plateau, zoowel ten westen van den Rijn (Aken) als vooral in het Ruhrgebied, de grootste ijzerindustrie der aarde: Essen (231; Krupp), Dortmund (190) en tallooze andere groote en kleine steden; verder ook in het Hergische Land (Solingen, 50). In het laatste ligt aan de Wupper de groote dubbelstad der textielnijverheid Elberfeld—Bannen (325)! het andere groote weverijgebied ligt westelijk van den Rijn, met Krefeld (110; zijde) en Aken.

De Wezergebergten bestaan uit een zuidelijke en een noordelijke rij, en elk van deze uit een westelijke en een oostelijke groep. In 't zuiden liggen westwaarts drie schraal bewoonde bergen: de Spessart, met het grootste loof woud van Middel-Europa bedekt, de Vogelsberg, een groote vulkaan, met zacht glooienden kegelvorm en straalvormig uitgaande ravijnen, en de R h ö n ; oostwaarts het dichtbevolkte Thüringer woud, vol huisindustrie en 's zomers vol vreemden (Friedrichroda), zich voortzettend in het F ranken woud, dat bij het F i c h t e lge be rg t e aansluit. Het Thüringer woud is een der weinige gebergten dat dichter bewoond is dan de omringende vlakte: industrie voedt meer menschen dan landbouw. Toch is de I h üringsche hoogvlakte een zeer vruchtbaar en geheel bebouwd gebied. Het centrum is Erfurt (110), omgeven door bloemkweekerijen; in 't midden van den verkeersweg waaraan de beroemde kleine residenties liggen: 1'. i sen ac h (37 5

8*

Sluiten