Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet men hier rookende schoorsteenen, vuurhaarden, hoogovens en glasblazerijen. Ook Namen (43) heeft ve e metaal- en glasfabrieken. Te Seraing (74) vindt men de belangrijkste ijzerfabriek des lands. Het middelpunt van deze noordelijke kolen- en metaalindustriestreek is Luik (225), de oude zwaardvegersstad, waar nog tegenwoordig

wapens worden gefabriceerd.

Aan de noordzijde van Sambre en Maas ligt een naar het N. afbellend, golvend heuvelland, dat voor een goed deel met vruchtbare Hesbaaische klei (lóss) is bedekt. Hier delft men den blauwen Escauzijnschen steen, marmer en Quenastkeien. Het dichtbevolkte Belgische heuvelland was'reeds vroeg een doortochtsland tusschen de ruwe Ardennen en de voorheen reeds moeilijk begaanbare Be oische vlakte. Hier was een belangrijke handelsweg, maar hier was ook de heerbaan der legers, die slag leverden bij Landen en Neerwinden, bij Waterloo en Quatre-Bras, bij Fleurus, Seneffe, bij Malplaquet.

De derde natuurlijke afdeeling is de vlakte, die uit een onvruchtbaar, zandig en venig oostelijk deel, de Kempen, en een lager westelijk deel, de V1 aanderens bestaat. Dit laatste, van nature slechts ten deele tot bebouwing geschikt, is door ingespannen arbeid, door kleidelven en bemesting, door bedijking en bemaling grootendeels vruchtbaar gemaakt. Het Land van Waes, nu een vruchtbaar ••ebied, was voorheen een moeras (waes, l r. vase, — modder), dikwijls blootgesteld aan overstroomingen der Schelde. Langs de Noordzee loopt een duinenreeks, waarvoor een gevaarlijke kust ligt (Vlaamsche banken). Ostende (42) is een kunsthaven met verkeer op ingeland (spoorlijn Ostende—Brussel Luik Keulen), tevens drukke badplaats. Ook Blankenberghe (6) en Heyst

zijn badplaatsen.

België behoort tot het Maas- en Scheldegebied. De Maas is er de rivier van het bergland. Haar dal, met dat der Sambre, is een deel van den ouden weg van Parijs naar Keulen; maar de rivier zelve was slecht bevaarbaar;

Sluiten