Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrek Versailles (55) met het groote paleis en park, door Lodewijk XVI gesticht; Sèvres (8) met een beroemde porseleinfabriek.

Het noordelijkst deel van Frankrijk, tot de heuvels van Artois, behoort natuurkundig tot de Nederlanden, waarvan het dan ook eenmaal staatkundig een deel uitmaakte; het Nederlandsch taalgebied reikte toen verder zuidwaarts. Hier ligt de belangrijke fabriekstreek van het Département du Nord; vooral weverij: Li 11e of Rijsel (260); de in de 19e eeuw uit dorpen ontstane dubbelstad Roubaix-Tourcoing (230); Valenciennes (42) heeft ijzerindustrie. — Duinkerken (60) voert veel landbouwproducten naar Engeland uit, evenals Cal ais (62) dat bovendien het groote personenvervoer heeft.

Tot Frankrijk behoort het dun bevolkte eiland Corsica, dat bijna geheel door een hoog, ruw bergland is ingenomen; de hoofdplaats is Ajaccio (21). De bewoners zijn Italianen.

Frankrijk was in de 18e eeuw een groote koloniale mogendheid , maar zag toen zijn overzeesch gebied veroverd door zijn ouden tegenstander en concurrent Engeland; Napoleon I beproefde tevergeefs dien ten onder te brengen. Onder Napoleon III gold Frankrijk weer een tijdlang voor de eerste mogendheid van Europa, maar de oorlog van 1870/1 maakte aan dat overwicht geheel een einde. Wel heeft Frankrijk door de groote vruchtbaarheid van zijn bodem, die het tot een rijk land maakt, en die de regeering door verstandige maatregelen bevordert, zich spoedig van dien slag kunnen herstellen; wel heeft het zijn veerkracht getoond door sedert een geheel nieuw koloniaal rijk in Afrika en Oost-Azië te scheppen, maar het kan geen gelijken tred houden met Engeland en vooral niet met Duitschland, waar de industrie zich sedert dien oorlog reusachtig ontwikkeld heeft, en waar de bevolking zeer sterk toenam, terwijl die toeneming in Frankrijk zeer gering was. In 1872 had het 36 mill. inwoners, in 1905 ruim 39, terwijl Duitschland in die jaren steeg van 42 tot ruim 60.

Sluiten