Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planten ontwikkelen. Hier wonen de Samojeden met hunne rendieren. Buiten deze poolsteppen is het land in twee helften te verdeelen: een woud- en een steppenstreek. De grens tusschen beide loopt ongeveer van Z\Y. naar NO., over Kijew en Kazan. In het woud land is de bodem grootendeels bedekt met in den ijstijd gevormde afzettingen, die dus op ons diluvium gelijken. Het heeft in 't N. en O. alleen naaldwouden, westwaarts van een lijn Onega-meer—Kazan ook loofwouden. De bosschen van het Petsjora-gebied en een groot deel van de landen om de Witte zee zijn nog ongerept; alleen wordt langs de rivieren roofbouw gedreven. In de verdere woudstreek is veel landbouw, weinig veeteelt.

Het steppenland heeft beide. Bosschen ontbreken hier tengevolge der zomerdroogte, waardoor de vruchtbaarheid naar 't zuiden afneemt en de steppen aan de Kaspische zee grootendeels onbruikbaar zijn, door het zout in den bodem, die daar niet door rivieren wordt uitgeloogd. Bij voldoende besproeiing is de steppenbodem uiterst vruchtbaar. Ze bestaat uit de humusrijke zwarte aarde; toch is in jaren van groote zomerdroogte gebleken dat men ook dezen grond geregeld moet gaan bemesten en bewerken om misgewas en hongersnood te voorkomen. Sterk is hare bevolking toegenomen sedert de afschaffing der lijfeigen schap (1867), toen de Russische boeren mochten gaan verhuizen. Te voren was het geheel grootendeels een grassteppe, maar sedert heeft de landbouw zich steeds verder zuidwaarts uitgebreid en thans reiken de akkers tot aan de Zwarte zee en in de Krimr^

De hoofdeigenschappen der Russische rivieren staan in nauwe betrekking tot den vorm des bodems en het klimaat. De groote uitgestrektheid der vlakte, met weinig scherpe waterscheidingen, heeft gelegenheid gegeven tot ontwikkeling van uitgebreide stroomgebieden, waartusschen kanalen gemakkelijk gemeenschap tot stand konden bren gen; die kanalen zijn echter alleen geschikt voor vlotten en kleine vaartuigen, en hetzelfde geldt van vele rivieren

Sluiten