Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't uiterste noorden. Slechts over korten afstand gaan ze in Europa over de grens, nl. in Galicië. — Als kolonisten wonen in Rusland de Duitschers en Joden, de eersten vooral in Polen en de Oostzeeprovinciën, verder bij de Zwarte zee en aan de Wolga bij Saratow (samen (rfc 2 mill.); de laatsten in 't westen des rijks, tot en met het Dnjepr- en het Duna-gebied (± 5 mill.).

Een eigenaardige groep der Russen zijn de Kozakken, die oorspronkelijk in twee streken woonden, aan de Dnjepr en aan de Don. De eersten ontstonden in de middeleeuwen uit avonturiers en vluchtelingen, afkomstig uit de door Polen en Tartaren onderworpen streken. Ze organiseerden zich tot militaire bondgenootschappen , die lang voor Polen tegen de Tataren streden, en veel Tataarsch bloed in zich opnamen. Hun land, de Oekraine, werd in de 17e eeuw door Rusland onderworpen en in 1773 werden ze naar CisKaukasië verplaatst. De Donsche Kozakken zijn ontstaan uit vluchtelingen uit Rusland, vooral tijdens Iwan den Verschrikkelijken (16e eeuw). Hun militaire republiek werd spoedig van Rusland afhankelijk. In 't laatst der 16e en de eerste helft der 17e eeuw veroverden de Donsche Kozakken Siberië voor de Russen. Sedert heeft de Russische Regeering de Kozakken in haar legers ingelijfd. De meeste regimenten liggen in Siberische garnizoenen.

Rusland is nog grootendeels een landbouw.staat. De tarwebouw neemt van 't Z. naar 't N. af, die van rogge en haver omgekeerd. Vlas is zoowel aan de Oost- als aan de Zwarte zee van beteekenis. I11 de strook daartusschen, van Polen tot Kazan, neemt de beetsuikerteelt en -industrie toe. Daarbij komen in 't Z. maïs en gierst, in eenige streken tabak en wijn; aardappelen overal. De veeteelt omvat runderen , paarden , schapen.

Jacht en vischvangst zijn van veel grooter belang dan voor de landen van West- en Middel-Europa; vooral de laatste, o. a. de steurvisscherij op de Wolga en andere zuidelijke rivieren.

Sluiten