Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste oase is de vega, waarin Saragossa (75) ligt, tusschen de Ebro en het Keizerskanaal, dat zeer oneigenlijk genoemd is naar Karei V, want die gaf wel vergunning tot den aanleg, maar gegraven werd het pas in 't laatst der 18e eeuw. In haar dal door het Catalonisch kustgebergte vormt de Ebro geen stroomversnellingen; toch is ze maar over korten afstand bevaarbaar, door de geringe watermassa. — Het boven-Ebro-gebied, Navarra, is ten deele vruchtbaar, maar te dun bevolkt.

Van de Pyreneën, reeds bij Frankrijk beschouwd, ligt de hoogste en wildste groep op de Spaansche zijde, de Maladetta (tot 3400 M.). De bewoners (5000) van het republiekje Andorra leven van veeteelt en smokkelhandel.

De laagvlakte van Andalusië is ten deele goed bevloeid en bebouwd, maar kon 't veel meer zijn; groote streken lijden nog altijd onder gebrek aan bevolking tengevolge van de verdrijving der Mooren. Cordova (50), de oude kaliefenstad, met een beroemde, groote moskee, thans kathedraal, was eeuwenlang een doode stad; thans begint het als industrieplaats te herleven. Se villa (150), ten tijde van Spanje's wereldheerschappij de eerste handelstad des rijks, is thans door rivierverbetering weer voor kleine zeeschepen bereikbaar; het is de eenige levendige stad in Zuid-Spanje's binnenland. Het overvleugelt Cadiz (64), een Phenicische kolonie, gelegen op een vlakke rots aan het uiteinde van een smalle landtong, aan een goede baai, maar zonder gelegenheid tot uitbreiding; het heeft in Cuba veel verloren. Naar Jerez (52) heet de sherry.— De zeekust is bezet met hooge duinen, met pijnbosschen begroeid; in de moerassige weiden der laagvlakte erachter worden vechtstieren gefokt.

De vele ketenen van het Andalusisch gebergte zijn deels met struikgewas bedekt, deels geheel naakt. Goed bebouwde dalen liggen er tusschen , o. a. de prachtige vega van Granada (70), aan den voet van den hoogsten keten, de Siërra Nevada (3480 M.). Hoven de stad verrijst de beroemde Alhambra, het Moorsche koningspaleis.

Bos -NIERMEYER , I.eerb. /.. en V., 7e druk. 11

Sluiten