Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebergte zet zich in Afrika voort aan gene zijde der diepe straat van Gibraltar (tot 900 M. diep). Het Engelsch gebiedt is een afzonderlijk verrijzende berg (425 M.), aan welker westvoet de stad (19) ligt; de kazematten voor de groote batterijen zijn in de zuidhelling uitgehold, boven

de Punt van Europa.

Een geheel ander landschap dan het overige Spanje vertoont' de noord- en noordwestkust. Deze behoort naar het klimaat niet tot zuid-, maar tot middel Europa. Door den regenrijkdom, ook in den zomer, zijn de hellingen van het Cantabrisch gebergte bedekt met loofwouden (o. a. kastanjes) en welige weiden; de dalen zijn goed bebouwd, in het middendeel, vooral in As tune, bezit het gebergte een grootsche alpennatuur en ook Galicie is een er mooiste berglanden van Europa, met dichte bevolking, die echter door het grootgrondbezit een armoedig bestaan leidt en ten deele buiten de provincie haar brood moet verdienen. Van belang is hier ook de zeevaart en de visscherij, aan de daarvoor zoo geschikte naskust; maar de handel van La Coruiia (43) heeft door het verlies van Cuba sterk geleden; Ferrol (24) is oorlogshaven, Vigo (20) stoomboot- en telegraafstation. Het eine Santiago (10), vroeger de hoofdstad, is aartsbisschopzetel en bedevaartplaats en heeft een drukbezochte universiteit. De noordkust heeft naast den landbouw grooten mijnbouw en industrie, vooral in het Baskenland al wordt nog een groot deel van het ijzererts uitgevoerd; Bilbao (80) is het levendig centrum. Het Baskisch is een geheel op zichzelf staande taal. — Santander (48) is de haven van

MTegenover de golf van Valencia liggen de Balearen en Pityusen, het grootste en belangrijkste is Majorca (Sn Mallorca), met groote vruchtencultuur, evenals Minorca (S,.. Menora). De hoofdstad Palma (40) is een levendige

^Portugal omvat de westelijke terrassen en kustvlakten

«"» . ti 1 a I nntr

daarmee de bevaarbare cleeien van uüuiu

en

Sluiten