Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeste handel is op Frankrijk cn Engeland, d.e op Portugal is gering. Ook Portugal's handel, die voor een gro deel in Engelsche handen is, gaat wat vooruit

S ,3 Italië. Gr.: 9 X Nederland. Inw. 6 X Neder Het koninkrijk Italië bestaat uit het Apennijnsc schiereiland, de Po-vlakte met den stellen binnenren der Alpen en eenige eilanden, waarvan de grootste zijr

Sardinië. Sicilië en Klba.

' I„ klimaat verschilt de Po-lvlakte van de deelen door haar strenge winters. Oaardoorontbreektcr de olijf, die voor de volksvoeding in het M^deUandsche zee gebied van groot gewicht is; in de zmderda en de Alpen komt ze wel voor. De regenval wordt ook in 1talie naar t Z- steeds geringer, vooral des zomers maar alken in Calabrië en Sicilië is de zomer bijna regenloos V an de drie schiereilanden is Italië het regennjkst en doordat ook de meeste laagvlakten en heuvellanden bezit, is t het

vruchtbaarst der drie. itnlii-

De landbouw is, als overal in Zuid-Europa, 1 • belangrijker dan veeteelt en industrie. 1 och zijn c beide laatste hier van meer heteekenis dan in t\\estcl.jk

™ VTw *»"<•» de ,,iiïer"e; „ï

sterk toe, me. name in de Po-vlakte, »aar aan de randen ile waterkracht de ontbrekende steenkolen »«"»"« ■

der laatste iar» £*££££

SSÏÏL"'d. VESÏÏ*zijdespinnerij de,

weverij^; van belang is ook de kunstnijverheid goud, zilver marnier, brons, terra cotta, glas, koraal. ' Ongunstig werkt op den landbouw het overheerschen groot grondbezit; door de kostbaarheid der waterwerken

in de laagvlakten werd dit bevordeid.

Sedert "de opening van het Suezkanaal, den aanleg, van spoorwegen over de Alpen en de eenwording des lands il de Italiaansche handel sterk vooruitgegaan in de eer plaats met Duitschland. Onder de u.tvoerar ke en staat zijde ver bovenaan; verder komen wijn, olijfolie, zuid

Sluiten