Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet tegenover gelegen Reggio en eenige kleinere plaatsen puinhoopen werden, en hun bevolking grootendeels omkwam. Sicilië heeft de grootste zwavelmijnen van Europa, achter het midden der zuidkust. — De Liparische eilanden zijn vulkanisch (Stromboli, Vulcano).

Sardinië is een bergachtig eiland met een woeste natuur. Ijzer-, lood- en zinkmijnen. De hoofdstad is Cagliari(7). Elba is rijk aan ijzer. Napoleon heeft in zijn kort vei blij f

hier veel verbeterd.

De ten Z. van Sicilië gelegen Maltagroep (hoofdstad La Valletta (32; uitmuntende haven), op de grens van het westelijke en het oostelijke bekken der Middellandsche

zee, behoort aan Engeland.

§ 14. De staten van het Balkanschiereiland. Het

Balkanschiereiland keert den rug naar t \\., het aangezicht naar t O. Naar de zijde van Azië toch gaan zijne schiereilanden uit, naar dien kant liggen de eilanden van den Griek schen archipel verspreid, die een brug naar Klein-Azië vormen, en op twee plaatsen (Bosporus en Dardanellen) scheidt slechts een smalle straat de beide werelddeelen. Steeds stond dan ook dit schiereiland met Azië in betrekking. In de Oudheid trachtten de Perzen Griekenland te onderwerpen; omgekeerd beproefde Alexander de Groote het Oosten door het Westen te doen beheerschen. De Aziatische Osmanen kwamen naar het schiereiland over; eerst in de 19e eeuw werd hunne macht er langzamerhand gebroken. Zoo zijn deze landen in vele opzichten Aziatisch gebleven. Van de spoorwegverbindingen met het overig Europa heeft men de opening eener nieuwe periode in de ontwikkelingsgeschiedenis der Balkanlanden gehoopt, maar zoowel de slechte exploitatie als de voortdurende woelingen op Turksch gebied hebben dat tot dusver verhinderd.

De westhelft van het schiereiland is een gebied van Karstgebergten, d. z. kalksteengebergten met verdwijnende rivieren, periodiek opdrogende meren en moerassen met onderaardsche afstrooming, gesloten dalen en vlakten. Meestal is het een kaal en woest bergland, waar de ruwe

Sluiten