Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ATHENE EN DE AKROPOLIS.

Het oudste Athene lag op den 50 M. hoogen Akropolis, die thans nog de ruïnen der beroemde heiligdommen draagt; bij den <>I K' k der Propylaën toegangspoorten . op een naar t \\ . uitstekend I. ast n de Nike tempel, gewijd aan Athene Nike, de zegenrijke Athene „p het topvlak zelve de grootsche ruïnen van het 1 artheno den tempel van Athene Parthenos = de jonkvrouw), waarin 1 h.d.as beeld van Athene, 13 M. hoog, uit 'voor en goud gemaakt, zich verhief; tegenover het Parthenon liggen de bouwvallen van het Erechtheion, gewijd aan Poseidon Erechtheus. . ,

\'an de Akropolis breidde de stad zich over de v lakte ult„ *a . oudheid verviel zij het best bewaard bleef het zoogenaamde J^eseion - tempel van Theseus - doordat het als kerk in gebruik bleef) en in de middeleeuwen werden niet, als 111 Rome,

mentale gebouwen bij en op de ruïnen der oude gesticht, \anaaar een groot verschil tusschen beide steden: Rome s ruinen, trouwens ook veel kolossaler en talrijker, dateeren uit een reeks van 1£' Klt"; in Athene staat naast de overblijfselen van de oudheid de moderne stad, die slechts voor een klem deel hetzelfde terrein in beslag neemt, terwijl het nieuwe Home juist op de plaat van het oude ligt. Bij het einde van den bevrijdingsoorlog was Athene ingekrompen tot een landstadje van misschien 6000 inwon , thans telt het 170000. Het is een weinig fraaie moderne stad . nut rechte straten en eentonige gevelrijen, slecht geplaveid, met g aan water, stoffig, zonnig, winderig en niet zeer gezond.

I)e Parnassus: beneden tegen de helling Delphi.

Sluiten