Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jün-nan, de zuidwestelijkste provincie van China, is rijk aan metalen, en daarom een terrein van naijver voor de naburige Fransche en Engelsche koloniën; de Engelsche spoorlijnen loopen tot de grens, een Fransche lijn tot even erover.

De vruchtbare bodem, de warme en regenrijke zomers en de rustelooze werkzaamheid der overtalrijke bewoners hebben China tot het eerste landbouwland der aarde gemaakt. Vroeger was thee het belangrijkste uitvoerproduct, zijde het tweede. De mededinging van de Indische thee heeft de volgorde omgekeerd. Ook ruwe katoen wordt veel uitgevoerd en nog te weinig verwerkt. Katoenen stoffen zijn daardoor 't eerste invoerartikel, daarna, tot 1907, opium, waarvan de invoer sedert geleidelijk vermindert, volgens voorschrift der wet. Artikelen van kunstindustrie als porcelein, snijwerk, lakwerk, voert vooral Zuid-China uit. De fabrieksnijverheid (katoen, zijde) breidt zich uit.

China, „het rijk van het midden", wordt geregeerd door een beambtenadel, de Mandarijnen. De slecht ingerichte examens zijn afgeschaft, scholen voor betere opleiding opgericht. De „onderkoningen" der 18 provinciën hebben groote zelfstandigheid. Vooral onder invloed van Japan begint de Chineesche regeering in de eeuwenoude, verroeste regeeringsmachine verbeteringen aan te brengen, maar het gaat nog langzaam.

Mantsjoerije is in 1858 ten halve, benoorden de groote rivier Am oer, aan Rusland afgestaan. In 't Z. heeft het vruchtbare vlakten, en een dichtere bevolking, meest Chineezen, in 't N. groote bosschen, waarin veel pelsdieren huizen. De hoofdstad Moekden (170) is een heilige stad, als begraafplaats der Chineesche keizers. Door ChineeschMantsjoerije loopt de Transsiberische spoorlijn naar de Russische haven VVladiwostok. De zijlijn over Moekden zuidwaarts heeft Rusland in 1905 aan Japan moeten afstaan, evenals de havens Port Arthur en Dalni, die sedert met de spoorlijn door Korea verbonden zijn.

Korea, vroeger schatplichtig aan China, daarna een in

Sluiten