Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit sloot het zich lang voor Westerschen invloed af, maar het liet toch de Nederlanders toe er handel te drijven; aan hen ontleende het ook de kennis van Europeesche wetenschappen en uitvindingen in beperkte mate. Sedeit 1868 is dat geheel veranderd. In dat jaar maakte de tegenwoordige Mikado zich onafhankelijk van de adelsheerschappij, verplaatste zijn residentie van Kioto naar Tokio, aan zee, en opende het land geheel voor de Europeesche beschaving. Zonder weerga is de wijziging in begrippen en toestanden, die daarop volgde. Standsprivilegiën bestaan bijna niet meer. Het land heeft een parlementaire regeeringsvorm, goede rechtspraak, algemeene oefenplicht, achtjarige schoolplicht, drie universiteiten. De bewondering voor Europeesche dingen werd eerst sterk overdreven; thans is een zuiverder toestand ingetreden, waarin men tracht de nieuwe instellingen met den volksaard in overeenstemming te brengen.

Het hoofdeiland is Hondo, met de hoofdstad Tokio (1.8 mill.) en aan dezelfde baai Jokohama (33°)> de voor" naamste haven. Kioto (380) is het centrum der oude cultuur en kunstnijverheid. De vroegere haven Osaka is voor groote schepen te ondiep, zoodat de oceaan-scheepvaart zich verplaatst heeft naar Kobe (285), de tweede havenstad. Het rijke Osaka (1 mill.) heeft nog den meesten binnenlandschen handel; in den laatsten tijd ook groote fabrieken, vooral weverijen. Op Kioesjioe ligt Nagasaki (i5°)i waarbij het vroeger Nederlandsche Decima, een zeer klein eilandje.

In 1895 stond China aan Japan Formosa af; het is grootendeels door Chineezen en verder door eenige onbeschaafde bergstammen bewoond. Japan heeft voor de exploitatie al veel gedaan. Evenzoo voor de reeds langer er toe behoorende L i u-k i u-eilanden, waarvan de hoogste vulkaan, in 't N., de Li n schot en-berg is. Van weinig belang zijn de eveneens vulkanische Koerilen. Met deze strekt Japan zich over bijna dertig lengtegraden uit.

Sedert 1905 heeft Japan ook de zuidhelft van Sachalin, waar veel visscherij is.

Sluiten