Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 23- Zuid-Azië. Arabië is bij West-Azië behandeld, Insulinde zal afzonderlijk worden besproken, zoodat voor ZuidAzië overblijven Voor- en Achter-Indië en de Philippijnen.

De Philippijnen behooren aan de Vereenigde Staten. De bevolking is bijna geheel van Maleisch ras; ongeveer de helft is door de Spanjaarden, de vroegere bezitters, tot het Katholicisme bekeerd. De Amerikanen werken met krachtige hand aan de ontwikkeling van land en volk. Op het hoofdeiland Lu zon ligt de hoofdstad Manilla (15°)Voortbrengselen zijn suiker, tabak, manillahennep.

Achter-Indië. Het stelsel van hooge, evenwijdige meridiaanketenen, bij Oost-Tibet genoemd, verbreedt en verruimt zich zuidwaarts. In 't W. laat het plaats voor de breede, vruchtbare lengtedalen van de Irawadi en zijne zijrivieren, die het belangrijkste deel van het land Birma vormen, dat door Engeland veroverd is. De hoofdstroom is hoog op bevaarbaar en vormt een reusachtige delta, die één groot rijstveld is. Doordat in Achter-Indië de bevolking zooveel minder dicht is, dan in de andere rijstlanden van Azië, levert het de meeste rijst voor den wereldhandel. Rangoen (235) is de grootste rijsthaven der wereld en de derde handelshaven van Britsch-Indië. Mandale (185) is de voormalige hoofdstad van het despotisch bestuurde Opper-Birma. Sedert deze streken Engelsch gebied vormen, zijn ze een kolonisatiegebied voor de I Iindoe s geworden. De dicht begroeide bergen , waarin vele stammen leven, dragen groote teak(djati)wouden. De lange Saloeën heeft een zoo smal stroomgebied als geen andere groote rivier; ze loopt bijna geheel door een diepe kloof en is

onbevaarbaar.

De Andamanen en Nicobaren zijn de dichtbegroeide bergtoppen van den onderzeeschen rug, die Sumatra s bergland verbindt met dat van Achter-Indië. Op de eerste wonen een paar duizend Negrito's en eenige duizenden strafkolonisten uit Britsch-Indië, die de kostbare wouden ontginnen. De Nicobaren hebben een Maleische bevolking, die veel kopra uitvoert.

Sluiten