is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is rijst het hoofdgewas; verder katoen, opium en jute. Groote irrigatiewerken zijn door de Engelschen aangelegd. De vlakte is rijker aan groote steden dan de Chineesche; reusachtige bouwwerken zijn er door de vorsten en priesters opgericht, vooral in het bovendeel, Hindostan. Delhi (210) herinnert door zijn prachtige paleizen aan den bloeitijd onder den Groot-Mogol, vooral in de 16e eeuw. Agra (190) is beroemd door de gebouwen in den kraton van den vermaarden Groot Mogol Akbar; buiten de stad het marmeren mausoleum Tadsj-mahal, een der fraaiste gebouwen ter wereld. De grootste stad van Hindostan is Lucknow (265), met veel kunstnijverheid. Allahabad (170) en het heilige Benares (210) zijn bedevaartplaatsen voor de Hindoes.

Het benedendeel der Ganges-vlakte heet Bengalen. Hiertoe behoort de delta, een rijstland. Aan den Hugli-mond ligt Calcutta, 200 jaren geleden een visschersdorp, thans 1.1 mill. inw., waarvan slechts 13 000 Europeanen; uitvoer van jute, opium, thee; jute-spinnerij. Het theegebied is het bergland van Assam, aan den zuidoever van den Brahmapoetra, die zijn geweldige watermassa's in den hoofdarm van den Ganges uitstort. In Assam en OostBengalen zijn de Mohammedanen overwegend. In 't geheel heeft Voor-Indië 60 millioen Mohammedanen van de 300 millioen inwoners.

Het hoogland van Dekan, 500—800 M. hoog, heeft een gesloten randgebergte in 't Westen, de \\ est-Ghats. Hunne westhelling heeft een zeer hoogen regenval en is met dichte wouden bezet; het smalle kustland is dicht bevolkt. In den tijd der Portugeezen was de grootste handelstad, aan de kust van Malabar, Goa, dat als Nieuw-Goa nog altijd Portugeesch is, maar niets meer beteekent (8). Daarna kwam Soerate op (120), waar onze Oost-Indische Compagnie een belangrijk kantoor had. Het is op zijn beurt overvleugeld door Bombay (780), tweede handelstad en eerste fabriekstad van Britsch-Indië; eerste haven voor uitvoer van ruw katoen en katoenen garens (groote