Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

Engelschen overheerschend. Montreal (270) is de belangrijkste stad van Britsch-Amerika. Tot hier is de St. Laurens voor alle zeeschepen bevaarbaar. Stroomop moeten ze de stroomsnelten door kanalen vermijden. Het prachtig gelegen Ouebec (70), de oude hoofdstad, blijft achter. — In Öntario ligt Ottawa (60), de bondstad, centrum van den houthandel en de houtstoffabrikatie. Belangrijker is Toronto (210), fabriekstad en meerhaven, een eentonige, echtAmerikaansche stad, in tegenstelling met de twee St. Laurens-steden.

Nieuw-Schot land en Nieuw-Brunswijk zijn meest met bosch bedekt. Ze leven vooral van vischvangst en houthandel. Ze zijn dun bevolkt, wat nog meer geldt van het afzonderlijk bestuurde New-Foundland. Hier wonen bijna alleen visschers (kabeljauw), zoodat het binnenland ten deele nog onbekend is; de oostkust van Labrador, waar ook veel visscherij gedreven wordt, behoort tot N'ewKoundland. — Halifax (41) in Nieuw-Schotland is de belangrijkste stad dezer drie staten; zijn prachtige haven bevriest niet, zoodat 's winters het geheele Atlantische verkeer van Canada hierover gaat; visschershaven, oorlogshaven, kabelhaven. — Frankrijk heeft nog, om de visscherij, St. I'ierre en Miquelon.

De Pool-Archi pel is voor enkele jaren door Canada geannexeerd als Franklin-territory. Aan de zuidelijke kusten wonen een paar duizend Eskimo's.

De in den Golfstroom gelegen koraaleilanden der Bermuda's zijn een versterkt station voor de Britsche marine.

§ 35. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Terwijl Britsch-Noord-Amerika op een oppervlakte, gelijk aan die van Europa, 6 millioen bewoners heeft, beslaat het hoofdland der Vereenigde Staten \'5 van Europa's grootte en heeft 85 millioen bewoners; in 1800 had het ook 6 millioen. De immigratie bedraagt in de laatste jaren ongeveer 1 millioen per jaar; van 1821 —1900 kwamen 20 millioen menschen binnen, waarvan 2Öu/0 Duitschers (het hoogst

Sluiten