Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

voor, die voor veeteelt geschikt zijn. Dit Columbia-plateau is de grootste met lava bedekte hoogvlakte der aarde.

Het breede Rotsgebergte, naar 't Z. in breedte en hoogte toenemend, heeft bijna geen zomersneeuw en gletsjers, schrale boschgroei, veel puinhellingen; de toppen („peaks") bestaan meest uit verbrokkelde graniet en gneis. Het sluit vele door ketenen omringde vlakten in, de „Parks", voor landbouw en veeteelt geschikt. Thans is nog van veel meer belang de metaalrijkdom, vooral goud en zilver, beide het meest in Colorado, dat het meeste edele metaal der Unie geeft, maar ook in Montana, dat bovendien veel koper levert. De rivieren, die over de ,,Parks" stroomen, breken in diepe kloven door 't gebergte. Zoo de Missouri, de Yellovvstone, wier park tot „National Park" verklaard is — met een honderdtal geisers —, de Colorado, die bezuiden het gebergte door het troosteloos woeste Colorado-plateau stroomt, in de reusachtigste kloof der wereld; een reeks van „canons" waarvan de diepste, de Grand Canon, 350 KM. lang en tot 1800 M. diep is.

Het M i s s i s s i p p i-b e k k e n was voor honderd j aren beoosten den stroom bijna geheel met wouden bedekt. Westwaarts gingen ze in savannen over en deze op hun beurt in prairieën. Thans zijn er nog maar twee groote woudstreken overgebleven, beide in drukke exploitatie: in Wisconsin, waar de houtvoorraad reeds vermindert en in het niet hooge, maar uitgestrekte Ozark-gebergte, ten zuidwesten van St. Louis, dat het boven-Mississippi-gebied van de kustvlakte scheidt. Het bovendeel van het bekken, ongeveer benoorden 370 Breedte, is het grootste graanland der aarde; in 't noorden is tarwe hoofdzaak, meer zuidwaarts mais. Naast den landbouw staat een reusachtige veeteelt. Het minst vruchtbaar is de streek nabij de meren, het oude woudland, zeer vruchtbaar het prairieland. Het eerste heeft echter rijke ijzer- en kopermijnen.

De eerste tarwemarkt der wereld isMinneapolis, gesticht waar de Mississippi bevaarbaar wordt; de tweelingstad St. Paul (samen 400) heeft voornamelijk invoer. Sedert

Sluiten