Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

telijke prairiestaten (Kansas, Nebraska, cle Dakota s) eeri stilstand ingetreden, ten deele zelfs achteruitgang der bevolking; men heeft er den landbouw te ver westwaarts willen uitbreiden, waar het droge klimaat het niet veroorlooft. De mislukking daarvan heeft haar terugslag doen gevoelen op steden als Omaha, dat van 140000 inwoners in 1890 daalde op 103000 in 1900. De toekomst der prairiestrook tusschen 100 lengte en het Rotsgebergte, de Great Plains genoemd — hoewel ze lang niet overal vlak zijn —, ligt vooral in de steppen-veeteelt, die er reeds zeer aanzienlijk is. Sommige streken zijn ook daartoe ongeschikt: niet de Mauvaises terres (Badlands) van Dakota, die door de Fransche pioniers zoo genoemd zijn omdat ze een zeer oneffen terrein vormen en dus moeilijk zijn door te trekken ; maar wèl de groote zandstuivingen van westelijk Kansas en Nebraska, die in het laatste een oppervlakte van anderhalf maal Nederland beslaan. In 'tZ., in Texas, behoort tot de strook der Great Plains de Llano Estacado, die zoo droog is, dat het midden een zoutsteppe vormt. Toch is Texas het grootste veeteeltland der wereld.

In een bevloeide oase aan den voet van het Rotsgebergte ligt Denver (152), the City of the Plains, de hoofdstad van Colorado, de markt voor de rijke metaalopbrengst van dezen staat.

In Oklahoma, waartoe het vroeger Indianen-territorium behoort, woont ongeveer een vierde van de Indiaansche bevolking der Vereenigde Staten, nl. ruim 60000; vele stammen zijn uit de oostelijke Staten met geweld hierheen verplaatst.

Het eigenlijke laagland der vlakte wordt gevormd door de Mississippi-vallei en -delta, en de kuststrook 01 * Golfvlakte. De Mississippi heeft elk voorjaar groote overstroomingen, die in sommige jaren een oppervlakte van drie maal Nederland overstroomen en veel schade aanrichten. De rivier verlegt daarbij veelvuldig haren loop. Het aanleggen van dijken heeft weinig gebaat.

Dit regenrijke laagland is het voornaamste katoen land

Sluiten