Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

varen. Washington (310), de bondshoofdstad, in het bondsdistrict Columbia, is een ambtenaarstad, vol regeeringsgebouwen. Philadelphia (i-4 niill.), in I ennsylvanië, aan de Delaware, een eentonig gebouwde reuzenstad, met omvangrijke industrie. l)an aan de Hudson New-\ ork en voorsteden. New-York werd als Nieuw-Amsterdam gesticht op het eiland Manhattan, omgrensd door Hudson, East River en Haarlem River. Even volkrijk als de stad zelve zijn thans de voorsteden aan gene zijde der beide laatste en op Staten-Island (de grootste is Brooklyn op Long-Island); het geheel heet (ireater New-\ ork (4,1 mill. i.). Daarbij komen nog als deelen van het stadscomplex de steden west van de Hudson, in. den staat Xew-Jersey (samen ruim 300), o. a. Jersey City en Hoboken, en verder westwaarts een krans van groote plaatsen, o. a. Newark (290). De ontwikkeling van New-York is vooral bepaald door de geschiktheid van de Hudson als haven en als handelsweg; door het Erie-kanaal werd ze met de groote meren verbonden, maar voor de huidige eischen is dit kanaal te ondiep, zoodat de goederenaanvoer thans grootendeels langs de spoorlijnen geschiedt, een nieuw kanaal is in aanleg. New-York heeft bijna 'ƒ3 van de scheepvaartbeweging, bijna 'ƒ2 van het handelsverkeer der Unie. Daarbij is het de eerste fabriekstad.

Het A11 eghany-gebergte bestaat, als een Zwitsersche Jura in 't groot, uit een menigte parallelketenen, met afgeronde vormen. Eenmaal was het geheel met woud overtogen, en thans nog zijn bijna alleen de dalen in cultuur gebracht. De voortzetting er van vormen de berggroepen der N i e u w-E n g e 1 a n d-S t a t e n en van Nieuw Brunswijk, die verrijzen uit een heuvelig landschap, dat sterk aan Finland herinnert, door zijn groote wouden, met weiden afwisselend, zijn meren, zijn gletsjervormingen uit den ijstijd en zijn fjordkust. Het wijkt af door zijn belangrijke industrie, het meest in de zuidhelft, waar de dichtstbevolkte staten der Unie liggen: Massachusetts en Rhode-Island, en het ook goed bevolkte Conecticut. Het gewichtigst is

Sluiten