Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

producten levert, de sisal-hennep of henequen, concurrent voor jute. — De belangrijkste haven is Vera Cruz (31).

Het bergachtig schiereiland Neder-Californië, is grootendeels struik- en cactuswoestijn. Het heeft op een grootte van bijna 5 X Nederland slechts 50000 bewoners, meest mijnwerkers.

De bevolking van Mexico neemt sterk toe, maar bedraagt toch nog slechts 14 millioen, waarvan een vijfde zich rekent tot de blanken (Creolen), tegen twee vijfde Indianen en evenveel Mestiezen. Bijna de geheele bevolking is katholiek. De hoofdtaal is het Spaansch, maar de Indianen spreken meest nog hunne eigen talen. Zij wonen vooral in de tropische deelen en in de bergen, de Creolen en Mestiezen meer op de hoogvlakten. De Azteken en de Maya's op Yucatan, van welker vroegere beschaving grootsche ruïnen getuigen, behooren nog tot de hoofdstammen. In den allerlaatsten tijd begint een deel der Indianen mee te leven in de Europeesche gedachtenwereld.— Het aantal vreemdelingen is gering, maar in den handel nemen ze een belangrijk deel, vooral de Duitschers en Amerikanen ').

Op de bevrijding van het drukkend juk der Spanjaarden (1809) volgden zestig jaren vol woelingen, waarin het land slecht werd geregeerd. Sedert is rust en welvaart ingetreden door toedoen van één man, den president Porfirio Diaz. Onder zijn bestuur is het land ongewoon snel vooruitgegaan, o. a. door aanleg van het grootsche spoorwegnet; de laatste voltooide lijn is die door de landengte van Tehuantepec. Ook de industrie ontwikkelt zich snel.

Mexico vormt een bondsrepubliek, met sterker centraal gezag dan in de Vereenigde Staten.

§ 37. Middel-Amerika. In het isthmus-land liggen de hoogste bergketenen langs den Grooten Oceaan , waaronder een menigte vulkanen; de vele uitbarstingen en aard-

*) In Noord-Amerika pleegt men de Vereenigde Staten Amerika te noemen , de bewoners Amerikanen.

Sluiten