Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

bevingen waaronder zeer heftige, brengen veel schade, maar aan de eerste dankt het bergland zijn groote vruchtbaarheid, alsmede aan het tropische, zeer gelijkmatige klimaat, met hoogen regenval (passaatregens). Oerwouden bedekken het land meerendeels; het brengt een groote verscheidenheid van tropische producten voort, maar kon veel meer opbrengen ; koffie is het hoofdproduct. De dun gezaaide bevolking, die meest uit Indianen en kleurlingen bestaat — al rekenen van de laatsten zich velen tot de blanken — is hier minder werkzaam dan in Mexico; het klimaat zal daarop wel van invloed zijn. Staatkundige woelingen doen veel kwaad. Van de zes republiekjes is Guatemala de belangrijkste en meest bevolkte; grooten uitvoer van koffie naar Duitschland; de gelijknamige hoofdstad (100) is de grootste stad van Middel-Amerika. Britsch-Honduras is onbeduidend. San-Salvador, Honduras en Nicaragua hebben alle drie aandeel aan de Fonseca-baai, een prachtige haven. Zuidelijk van het groote Nicaragua-meer ligt Costa Rica. De Westkust heeft meer goede havens en daar de plantages er meestal dicht bij liggen, trekt ze het meeste verkeer; de Oostkust, met duinen en mangrove-bosschen bezet, evenals de kusten der golf van Mexico, heeft open reeden. Voor 't verkeer met Europa zou daarom een interoceaansch kanaal van groot gewicht zijn. Na de mislukte poging van De Lesseps zal thans het Panama-Kanaal door toedoen der Unie worden voltooid. Om niet van Columbia afhankelijk te zijn, heeft zij de afscheiding van Panama van dat land gesteund. De haven Panama (30) heeft veel personenverkeer langs de spoorlijn.

§38. West-Indië. De diepe Caribische zee (tot meer dan 6000 M.) wordt omgeven door den boog der G roote en Kleine Antillen. Noordelijker liggen de B aha maeilanden , die het eerst door Columbus werden ontdekt (San Salvador of Watling-eiland). Hij meende Oost-Azië bereikt te hebben en hield Cuba voor Japan; vandaar den naam Indianen en, later, V\ est-Indië. De Indianen zijn op de eilanden nagenoeg geheel door de Spanjaarden

Sluiten