Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Llano's van de Orinoco-vlakte zijn groote grassteppen met boomgroepen, welke laatste in aantal toenemen.

Nog waterrijker is de Amazone, die door de geweldige equatoriale regens wordt gevoed. Het stroomgebied is ruim zoo groot als Europeesch Rusland. De reusachtige stroom heeft weinig verval; sedert eenige jaren wordt hij dan ook tot in Peru door stoombooten bevaren. Onder de bijrivieren zijn vele, die de lengte en watermassa van groote zelfstandige stroomen bezitten. De Rio Negro (= zwarte rivier, omdat hij door dichte wouden stroomt) is de grootste linker, de Madeira (= woudstroom) de grootste rechter bijrivier. De Selvas (= wouden), die nagenoeg de gansche Amazone-vlakte beslaan, hebben nergens hunne wedergade, of het moest zijn in westelijk Insulinde. Planten, tot geheel verschillende familiën behoorende, — zooals in de tropische wouden meestal het geval is, — wassen hier naast, door en op elkander. Groote loofboomen vormen het hoogwoud ; lianen slingeren zich van stam tot stam; orchideeën met prachtige bloemen hangen aan de reusachtige takken; ertusschen staan de sierlijke boomvarens en palmen.

Het derde bekken is dat der Parana; deze neemt het water van den Paraguay en den Uruguay op en de gezamenlijke waterschat stort zich in een golf uit, de Rio de la Plata.

De Gran Chaco bestaat afwisselend uit wouden en savannen; in de Pampa's (= vlakten) wisselen uitgestrekte grasvlakten, waarin groote runderkudden weiden, af met zoutrijke en woeste gebieden, de Salinas. Naar 't '/. worden de vlakten steeds meer rotsachtig en armer aan planten, door den geringen regenval, en in NoordPatagonië vertoonen alleen de diep ingesneden rivierdalen welige plantengroei. In Zuid-Patagonië neemt de neerslag weer toe en vindt men groene weiden.

§ 41. De hooglanden van oostelijk Z.-Amerika. Van deze twee hooglanden is het Noordelijke het tafelland van Guyana. Dit bestaat uit een hooger westelijk en een lager oostelijk deel. Beide dragen ketenen, die in

Sluiten