Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woestijn, nl. Chili-salpeter, verreweg het belangrijkst handelsartikel. — De Chileenen zijn werkzamer dan de bewoners der noordelijke staten, maar de Europeanen staan ook hier in den handel vooraan. Een vreemdelingenkolonie is de zuidelijkste stad der aarde, Punta Arenas, aan de straat van Magelhaens, met grooten uitvoer van wol en schapenvleesch.

§ 43. De oostelijke landen van Zuid-Amerika. Argentina is in de laatste jaren het bloeiendste land van Zuid-Amerika geworden en kan in de toekomst een staat worden van den eersten rang. Tot voor kort vormden de veeteeltproducten de hoofdzaak bij den uitvoer (wol, vleesch en huiden), maar thans zijn ze door de granen overvleugeld (vooral tarwe). Verder quebracho-hout uit de Gran Chaco, de voornaamste looizuurhoudende stof in den handel. Een grootsche stad is de hoofdstad Buenos Aires (1,1 mill., of bijna een vijfde van de bevolking des lands). De haven Ensenada is door Nederlandsche ingenieurs gebouwd. Rosario (150) wordt ook nog door zeeschepen bereikt. Aan den voet der Andes ligt een rij steden, met tropische en subtropische oasencultures. — De bevolking is van Romaansch-Europeeschen oorsprong en voor een vierde in Europa geboren. Onder de laatsten zijn de Italianen het talrijkst, dan Spanjaarden en Pranschen. Spaansch is de verkeerstaal.

Paraguay omvat een deel der Gran Chaco, waarin een 100 000 Indianen zwerven, en als hoofdgebied het parkachtig heuvelland tusschen Paraguay en Parana.

Het land is vruchtbaar en vormde in de 18e eeuw een bloeiende republiek onder leiding der Jezuïeten. Na de verovering door Portugal ging het achteruit, maar nog veel erger na de vrijwording, met name door den oorlog van 1865—'70; te voren telde het 1.3 mill, inw., erna 220000, waarvan 30000 mannen. Thans is het aantal tot 600000 gestegen (behalve de Chaco-Indianen), grootendeels mestiezen. De handel is gering; het eerste uitvoerproduct is de yerbo, de plant, waarvan de paraguay-thee bereid

Sluiten