Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook veel water getrokken te hebben: zij werd de groote handelsweg van West-Duitschland naar de Scandinavische landen. (Ook door de Geldersche vallei heeft waarschijnlijk een Rijntak gestroomd, maar alleen in voorhistorischen tijd). — Nieuwe wijziging bracht de St. Elizabethsvloed van 1421, waardoor de Waal zeer sterk verkort wetd (de monding lag te voren tusschen onbedijkte landen bij tien Briel, na 1421 bij Gorkum) en steeds meer water ging

Verdeeling van Rijn en Waal. Donker: loop tot het begin der 18e eeuw. Het Pannerdensch kanaal is geopend in 1707. De „Oude Waal" is gevormd in 1770 en afgesneden door liet Kijlandsch kanaal in 1775*

trekken. I11 de 17e eeuw kreeg de Beneden-Rijn nog maar van het water, en de scheepvaart op dezen arm en op den IJsel was bijna onmogelijk geworden, terwijl langs W aal voortdurend doorbraken voorkwamen. Daarom groef men in 't begin der 18e eeuw het Pannerdensch kanaal. Het bovendeel van den Neder-Rijn slibde dicht; het heet nu Oude Rijn en doet alleen bij zeer hooge stranden nog dienst tot afvoer van Rijnwater. Bij „middelbare rivier (de gemiddelste stand van het water gedurende

Sluiten