Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen vele genoemd. Meest liggen ze langs de stroompjes. Afzonderlijke hoeven, in 't Noorden des lands zoo talrijk, komen hier weinig voor.

Tegen den westrand van het Brabantsch zandgebied ligt een uitgestrekt zandstuivingsterrein, dat sedert lang met bosch en hakhout begroeid is.

Het Rijk van Nijmegen bestaat in 't O. uit het Nederrijkswoud, een heuvelig plateau, met toppen tot 100 M. en steile randen, in 't N. en Z., langs de YVaalklei en langs het Maasdal. Langs die beide randen draagt het buitens, verder hei en bosch. Naar 't W. sluiten zich hierbij lagere zandgronden aan; een heuvelrijtje steekt ver noordwest in de rivierklei uit. — Nijmegen's hooge ouderdom is uit hare ligging onmiddellijk te verklaren; door haar schoone omgeving is 't een der snelst groeiende steden des lands (55).

§ 20. Het rivierkleigebied. In Gelderland en Brabant hebben Rijntakken en de Maas een laag rivierklei neergelegd op het diluviale zand. In 't Oosten ligt in dit gebied een diluviaal eiland, dat een tegenhanger vormt van het Rijk van Nijmegen: een heuvelgroep, met vlakke, meest bebouwde zandgronden ten Westen. De heuvelgroep heet de Montferland, naar den meest bekenden, wellicht kunstmatig gespitsten top (83 M.). Het hoogste punt, de Hettenheuvel (105 M.) is in 't N., de Eltenberg in 't Z. ligt in Duitschland. Ook hier zijn de randen ineest steil. De heuvels zijn bijna geheel met laag dennebosch bedekt; de grond behoort van oudsher aan de heeren van den Berg ('s Heerenberg, met kasteel), thans de vorsten van Hohenzollern—Sigmaringen.

Oostwaarts van deze groep loopt een breed, voormalig Rijnbed, waardoor nu de Oude IJsel gaat. De hoogere kleilanden in 't W. van de Graafschap — pas bij Zutfen versmalt zich de kleistrook — zijn meest voor landbouw in gebruik, de lager gelegene langs Ouden IJsel en IJsel, ook de Lijmers, voor veeteelt. Hier zijn ook veel appelen perenboomgaarden, maar de groote fruittuin van Ne-

Sluiten