Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(72 M.) en Oldenzaal (82 M.), die deels met heide, deels ook, door de tertiaire leem, met goed bouwland bedekt zijn.

In Twente heeft de oude huisweverij van vlas en wol, die in de meeste streken van het diluvium vroeger wei d aangetroffen, in 't midden der 18e eeuw een eerste uitbreiding gekregen door de vestiging van Vlaamsche Doopsgezinde wevers, en een tweede door de toepassing van den stoom op de spinnerij (1829, eerste stoomspinnerij) en door verbetering in het weven, na den Belgischen opstand, door toedoen der Handelmaatschappij; katoen werd nu de grondstof. Het weven bleef huisvlijt tot 1853, toen de eerste stoomweverij werd opgericht. 1 hans is deze katoenen jute-industrie in alle steden en vele dorpen van I wente verspreid; de kleinere centra nemen echter weinig toe, terwijl de groote zich nog voortdurend uitbreiden: Enschede (34), met Lonneker (17), Almeloo (20), Henge loo (19), dat ook een zeer groote machinefabriek heeft.

In 't N. wordt Twente begrensd door hoogveen, dat alleen aan de randen vergraven is.

I)e IJselsteden Zutfen en Deventer waren in de Middeleeuwen belangrijke Hanze-steden, die groothandel dreven van de Duitsche Rijnstreek op de Noordsche landen. 1 hans is Zutfen (19) een stille, stilstaande stad; Deventer (28) heeft veel meer handel en industrie.

§ 25. Het noordelijk diluvium. Begrensd door hoogvenen aan bijna alle kanten is Drente; zij omgeven een laag zand- en grintplateau, dat voor verreweg het grootste deel uit onafzienbare heidevelden bestaat, de fraaiste van ons land; de heide-ontginning maakt echter ook hier vorderingen , zoodat het aantal heideschapen sterk vermindert. De oude bouwlanden zijn ook hier de hoogere, meer leemhoudende gronden, de esschen; daarbij liggen de oude, mooie brinkdorpen; een lange rij daarvan ligt op den Hondsrug, die vele esschen draagt. De boekweitteelt is sterk verminderd en door die van haver vervangen, een gevolg van beter bemesting. Rogge blijft het hoofdgewas.

Sluiten