Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Celebes en eenige kleinere eilanden zijn nog onafhankelijk, evenals het geheele binnenland van Nieuw-Guinea.

§ 35. Staatkundige verdeeling. Nederlandsch-Indië wordt tegenwoordig staatkundig verdeeld in: het gouvernement Sumatra's \\ estkust (residentiën Padangsche Benedenlanden en Padangsche Bovenlanden);

de residentie Bengkoelen;

,, Lampongsche Districten; „ ,, Palembang;

Djambi; Sumatra met

„ Oostkust van Sumatra; omliggende

het gouvernement Atjeh en Onderhoorig- eilanden.

heden;

de residentie Tapanoeli;

,, Riouw en Onderhoorigheden (waaronder ook Indragiri op Sumatra);

de residentie Bangka en Onderhoorigheden ; de assistent-residentie Billiton;

de residentie Westerafdeeling van Borneo; j Borneo met n Zuider- en Oosterafdeeling / omliggende van Borneo; ' eilanden,

het gouvernement van Celebes en | met Qmljg

Onderhoorigheden; , le eilanden

de residentie Menado; I

Ternate; De Molukken, de Wes-

de assistent-residentie Zuidkust van telijke helft van NieuwNieuw'-Guinea; Guinea, de Zuidooster-

de residentie Ambon; en de Zuidvv. eilanden.

Timor; \ De Kleine Soenda-

"t (l Bali en Lombok. ƒ eilanden.

Java met omliggende eilanden wordt verdeeld in de volgende residentiën: Hantam, Batavia, Cheribon, de Preanger Regentschappen, Pekalongan, Semarang,Banjoemas,Kedoe, Djokjakarta, Soerakarta (de beide laatste zijn de „Vorstenlanden"), Rembang, Soerabaja, Madioen, Kediri, Pasoeroean, Besoeki en Madoera.

Sluiten