Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stam der Tenggereezen ten deele in uitgestrekte aardappelen groententuinen herschapen. Hier ligt het herstellingsoord Tosari (1780 M.), het hoogst gelegene op Java.

De kleine vulkaan Lamongan is een der werkzaamste van Java, met prachtige kratermeertjes aan den voet.

De kustvlakte aan den noordvoet van Tengger en Lamongan is het suikerland, met de afscheephavens 1'asoeroean (29) en Probo 1 i nggo (15).

Op de grens der residentiën Pasoeroean en Besoeki staat de Jang-vulkaan, een zeer ruw en ongenaakbaar bergmassief met de diepste ravijnen van Java (tot meer dan 1000 M.!). Zuidwaarts daarvan ligt de tabakstreek Dj ember, de eenige vlakte van beteekenis aan het Zuiderstrand, buiten die van MiddenJava. Oostelijk van haar steekt steil een ruig, geheel onbewoond bergland uit zee, dat zich noordwaarts aansluit bij den laatsten vulkaanreus in de rij, den IdjenRaoen; tusschen Raoen en Idjen bestaat een zelfde verhouding als tusschen Smeroe en Tengger. De Raoen is een geweldige kegel (3333 M.), met een grooten kraterput, 5—600 M. diep en gemiddeld 2 KM. in doorsnee. Die wijdte is gering vergeleken bij den reusachtigen kratercircus van den Idjen, een der ruimste der aarde, die een doorsnede heeft van drie uren gaans (17 KM.), en waarin niet minder dan een twintigtal nieuwe kraterbergen liggen. De wal is alleen aan den noordkant aanwezig, aan de zuidzijde door hooge kegels verbroken. De kraterbodem is met hoog gras, in 't N. zelfs met een dicht oerwoud begroeid; er liggen twee koffietuinen in.

De hoofdplaats der residentie Besoeki is li o n d owoso (9).

De stad Banjoewangi (19), in de kleine vlakte aan straat Bali, is het landingspunt van de Engelsche telegraafkabels naar Australië en naar Singapore en heeft een groot overseinkantoor.

Het eiland Madoera wordt staatkundig bij Java gerekend. De kalk- en mergelheuvels, die het grootendeels innemen, zijn, hoe gering hunne vruchtbaarheid ook is,

Sluiten