Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerde over een deel van Groot-Atjeh, een klein landschap , het lengtedal van het Atjeh-riviertje aan de Noordpunt. — Atjeh is het voornaamste peperland ter wereld.

Op het eilandje Poeloe-Weh ligt de nieuwe kolenhaven Sabang. Er bestaat plan tot stichting van een handelshaven aan de Langsar-baai.

Het binnenland is een hoogvlakte, met uitgestrekte savannen, bewoond door de Gajoe's en Al as, die in de laatste jaren aan ons gezag zijn onderworpen, als alle vroeger onafhankelijke stammen in de binnenlanden des eilands.

Van de Langsar-baai wil men in de toekomst ook uitvoeren de tabak van D e 1 i, het eenige welbevolkte landschap der residentie Sumatra's Oostkust, voor veertig jaar nog een oerwoud, nu bijna niets vertoonend dan alangalang (op Sumatra lalang genoemd) en tabak. Geen andere streek van onze Oost heeft op zoo klein bestek een zoo kostbare oogst, hoewel in den allerlaatsten tijd de kwaliteit der tabak achteruitgaat (oogstwaarde in 1906 61 , in 1907 39 millioen gulden). Medan (14) is de residentiezetel.

Bezuiden Deli beginnen de breede moeraswouden de kust te begeleiden, soms ver in het binnenland doordringend. En ook verder is de breede vlakte, die Sumatra's Oostkust, Indragiri, Djambi, Palembang en de Lampongs grootendeels inneemt, overheerschend met wouden bedekt. Alleen langs de rivieren en langs den bergrand ligt wat cultuurland. Uitgevoerd worden boschproducten , en uit de Lampongs peper, maar van veel meer belang is de petroleum uit Sumatra's Oostkust en Palembang. De groote stad Palembang (61), een oude Javaansche kolonie, vroeger een sultanszetel, is een haven van gewicht, gelegen aan en op vlotten in de breede Moe si. Wordt eenmaal deze laagvlakte in ' cultuur gebracht, dan zullen de groote rivieren -— Moesi, Hari, Kwantan — geschikt als verkeerswegen te gebruiken zijn.

De savannen der Gajo-hoogvlakte zijn door een dicht beboscht bergland gescheiden van de geheel boomlooze

Sluiten