Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Sawahloento , waar de O m b i 1 i e nkolen naar de kust worden verladen. — De Merapi is de meest werkende der vele vulkanen.

De bewoners der Padangsche Bovenlanden zijn een afzonderlijken stam van de -eigenlijke Maleiers: de Menangkabauers. Bij hen bestaat het matriarchaat (Gr. mater, moeder, en archein , regeeren), de gezinsinrichting, waarbij de vader niet geacht wordt tot het gezin te behooren; een gezin bestaat uit broeders en zusters en de kinderen van de zusters; de oudste oom is het gezinshoofd.

In de Padangsche Benedenlanden, die veel minder bevolkt zijn dan de Bovenlanden, ligt, behalve eenige kleine havenstadjes, de hoofdstad Padang, de eenige belangrijke handelsplaats ter Westkust, met Emmahaven in de Koninginnebaai. Koffie uit de Boven-, kopra uit de Benedenlanden zijn de voornaamste uitvoerproducten.

Het pas bij ons gebied ingelijfde landschap Korintji ligt bezuiden den gelijknamigen vulkaan, het toppunt van Sumatra. Meer zuidwaarts is alleen in boven-Palembang het bergland eenigermate bevolkt; de koffiecultuur breidt zich hier uit op de maagdelijke gronden. Van hier komt het meeste goud van den Archipel. Benkoelen (8) is een onbelangrijk stadje. Van meer beteekenis voor den handel is Telok Betong (4), de peperhaven van de Lampongs.

Eenmaal heeft Sumatra gereikt tot de westwaarts gelegen eilandenrij, een half verzonken bergketen. Het grootste en meest bevolkte eiland is Ni as. De bevolking staat er op even lagen trap als op de andere.

De oostelijke eilanden vormen een voortzetting van Malakka en hebben daarmee den tinrijkdom gemeen. In den Riouw-Lingga Archipel zijn niet alleen de handel, maar ook de landbouw (gambir- en peperteelt) grootendeels in handen van Chineezen, die hier niet als op Java een blijvende bevolking vormen, maar, evenals de duizenden Chineesche koelies in Deli, na eenige jaren naar China terugkeeren; hunne dorpen zijn bijna alleen door mannen bewoond.

Sluiten