is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk van Celebes geworden, doordat ze liet zeevolk zijn. Ze hebben zich aan verschillende kusten des eilands gevestigd en vandaar uit hun gezag naar het binnenland uitgebreid. Ze zijn tegenwoordig het meest zeevarend volk van den Archipel, dat vooral in 't oostelijk deel verre tochten doet en vele producten brengt naar Makasser (26), de levendige doorvoerhaven, waar boschproducten, kopra, tripang, paarlemoer en parels naar Europa worden vervracht. De bewoners van Makasser zijn een vermenging van Makassaren en Boegineezen. De onvermengde Makassaren zijn een bergvolk, dat in de westelijke landschappen van het schiereiland woont. Het rijk Gowa is daar pas ten val gebracht, evenals het Hoegineesche rijk Boni, aan de oostkust. Boegineezen en Makassaren zijn in naam Mohammedanen, maar meer heidensch gebleven dan de andere aanhangers van den Islam. Ken heidensche priesterkaste heeft bij hen nog grooten invloed.

Nabij de Zuidkust ligt Celebes hoogste vulkaan, de L o 111 p o B a t a n g, gelijkend op de kolossen van Oost-Java, I engëer cn Idjen, met wijden ingestorten krater.

^ Kleine Soenda-eilanden. Hooge vulkanen

\ errijzen in de noordelijke rij; de hoogste van den geheelen Archipel is de Piek van Lombok (3800 M.). Soemba en Dmor zijn niet vulkanisch. — Ba li heeft, van Java uit, beschaving gekregen, in den Hindoe-tijd en het heeft die oude beschaving trouw bewaard, het is niet geïslamiseerd. Bij de vele goden van het Hindoeïsme worden nog tal van geesten uit den ouden natuurdienst vereerd. Het land is vol van tempels, zoowel vlak bij de dorpen als aan het strand en op de bergen. De dorpen zijn gekenmerkt door de afscheiding der honderden erven met kleimuren; ook de huisjes zijn meest van klei of van baksteen. Vermaard is de uitstekende inrichting van de sawahbevloeiing, waardoor het dichtbevolkte eiland rijst kan uitvoeren. Veel uitvoer van kopra, koffie en andere producten, meest naar Singapore, door Chineesche en Boegineesche handelaars. Tot 1906 was maar een klein stuk van Bali onder ons

O'»*