Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend. Ze worden er vooral beheerscht door een voortdurende afwisseling en verplaatsing van gebieden van lagen luchtdruk (cyk 1 onen, minima, depressies) en gebieden van hoogen luchtdruk (anti-cyklonen, maxima).

I)e naam cykloon is ontleend aan de heftige wervelstormen, die vooral in de tropische streken — behalve in den aequatorialen gordel — veel voorkomen en ook Xoord-Amerika dikwijls teisteren. En inderdaad bestaat tusschen deze en de depressies in onze streken alleen een \erschil van graad. Voor hun vorming is noodig, dat plaatselijk een geringe luchtdruk ontstaat. Het ligt voor de hand dat men als oorzaak dezer gebieden van geringen luchtdruk dezelfde aannam als voor de circulatie der lucht tusschen de tropen: ongelijke verwarming, te meer omdat beide luchtbewegingen ook daarin overeenkomen, dat de lucht in t midden opstijgt en van boven afvloeit. Uit waarnemingen is echter gebleken dat de lucht in een cykloon in den regel niet warmer is dan in de omgeving en men zoekt het ontstaan der draaiende bewegingen nu in de

ontmoeting van horizontale luchtstroomen uit verschillende richting.

is eenmaal plaatselijk een geringe luchtdruk ontstaan, c an is de draaiing der winden daaromheen te verklaren uit de \\ et van Buijs Ballot. Voor een gebied van hoogen

Sluiten