Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luchtdruk geldt hetzelfde; in zulk een maximum heeft in 't midden daling, boven toevloeiing plaats.

Verder kan men zeggen dat een cykloon, eenmaal gevormd, de neiging heeft krachtiger te worden en ten tweede zich te verplaatsen. Legt men door het centrum der cykloon op bijgaande figuur een rechte lijn van ZW. naar NO., dan blijkt, dat links van die lijn de winden meest een noordelijke component hebben, rechts een zuidelijke component. De laatste zijn warmer, komen in kouder streken , zien daardoor een deel van hun waterdamp condenseeren. Zoo heeft een cykloon een polaire helft met dalende temperatuur en een aequatoriale met stijgende temperatuur en aanzienlijken neerslag. Bovendien stijgt in de eerste de barometer, in de laatste daalt zij. Men drukt dit wel uit door te zeggen dat men bij noordenwind uit stijging van den barometer geen weersverbetering mag afleiden.

Hoe dichter de isobaren bijeenliggen, des te krachtiger is de wind. In een cykloon is hij gewoonlijk sterker dan in een anti-cykloon.

Een merkwaardige eigenschap der cyklonen is, dat zij zich over groote afstanden verplaatsen. In de tropen gaan zij naar t Westen. Die welke zich uit de tropen naar hoogere breedten begeven, buigen aan de poolgrenzen deipassaten om naar 't Oosten, waarbij zij verliezen aan kracht, maar winnen aan uitgestrektheid. Uit Noord-Amerika gaan vele cyklonen den Atlantischen oceaan op en meer dan de helft daarvan bereikt de overzijde, meest in 4—5 dagen. Hun snelheid is daarbij verminderd, ze bedraagt in NoordAmerika gemiddeld 42 KM. per uur, op den oceaan 29, in West-Europa 27, en stijgt dan weer in Rusland op 34. Hoe sneller zij zich verplaatsen, des te grooter is de veranderlijkheid van het klimaat. Deze is dan ook in Noord-Amerika veel aanzienlijker dan bij ons. Dat ook Rusland een meer veranderlijk klimaat heeft dan wij, wekt allicht verwondering. Maar daarbij moet in 't oog gehouden, dat Rusland een landklimaat heeft: de temperatuursprongen

Sluiten