Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer overal in de kustvlakten even hoog: te Batavia 26°, te Padang en Palembang een halven graad hooger.

Kan men het jaar niet naar de warmte in jaargetijden verdeelen, dan doet men het naar den regenval. De meeste streken van Insulinde hebben een natten en een drogen moeson. Dicht onder den aequator echter pleegt 't het geheele jaar door flink te regenen. En in 't Westen van den Archipel, vooral op Sumatra en in West-Borneo is de drogere tijd nog nat genoeg. Een werkelijk zeer droge tijd heeft alleen het Zuidoosten van den Archipel (dooide nabijheid van Australië): de Groote Oost-, de Kleine Soenda-eilanden, Oost-Java en Zuid-Celebes.

Ook de gemiddelde jaarlijksche regenhoeveelheid neemt naar 't Zuidoosten af, zooals blijkt uit de volgende afgeronde cijfers (alle van kust-stations) :

Sumatra Westkust: 310—470 cM.

,, Oostkust: 160 320 ,, (met nab. Archipels). Borneo: 200—330 ,,

Celebes: 140—380 „

Molukken : 190—350 ,,

Java: 110—380 „

Kleine Soenda-eil.

en Zuidoostelijke eil.: 100—150 „ (één station 240 cM.).

Al deze cijfers zijn veel hooger dan die voor ons regenrijk Nederland, waar de gemiddelde jaarlijksche val 50— 75 mM. is. Maar Indië heeft ook veel meer regen noodig, door de groote verdamping. Men moet zich niet voorstellen dat 't er langer regent dan bij ons. Het aantal regendagen per jaar bedraagt in de vlakte-stations van Java 70—190: in Utrecht is het 205. Ook regent het zelden onafgebroken den geheelen dag, zelfs in den regentijd wisselt zonneschijn meestal de buien af. Het is trouwens bekend dat motregen in Indië weinig voorkomt, en 't er gewoonlijk plasregent. Maar ook daaromtrent bestaan overdreven voorstellingen, bijv. dat de regen in draden of stroomen zou neervallen. Dit is een gezichtsbedrog en een

Sluiten