Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steilst blijven. Een voorbeeld vinden wij in de Via Mala, waar de Achter-Rijn door een kalksteengebergte met bijkans loodrechte wanden stroomt; in de vele „Schluchten" en „Klamme" der Alpen; in de dalen van het Elbezandsteengebergte; in vele dalen van tropische hoogvlakten, waar het dichte plantenkleed de wanden voor denudatie en erosie beschermt. Bijzonder geschikt voor de vorming van diep ingesneden dalen met ongeveer loodrechte wanden zijn droge hoogvlakten, op welker hoogen, regenrijken, soms veraf liggenden bergrand krachtige rivieren ontspringen. Deze laatste snijden zich een bedding uit, welker wanden , bijna onaangetast door verweerende en afspoelende werkingen, den ongeveer loodrechten stand soms tot eene hoogte van honderden meters blijven bewaren. Dit is het geval met de canons (= buizen) van de westelijke Noordamerikaansche hooglanden. Men zie de plaat van den Grand Canon der Colorado (bij blz. 220).

Van vele rivierdalen zijn de wanden terrasvormig. Soms bestaan deze dalterrassen uit los puin en zand, soms zijn ze in de rots uitgeschuurd. De eerste zijn stellig neergelegd door de rivieren, toen ze op hooger niveau stroomden en meer materiaal meevoerden. Later volgde dan een tijd van nieuwe erosie. Het eerste stadium stelt men in een ijstijd, het tweede in een periode, dat de zeespiegel daalde. Langs den Beneden Rijn zijn hooge en en lage terrassen te onderscheiden, wellicht uit verschillende ijstijden afkomstig. — De rotsterrassen zijn misschien de overblijfselen van uitdieping van het rivierbed door gletsjers.

§ 27. Haf- en Deltavorming. Het land, dat een rivier bij hare monding in de zee of in een meer heeft doen bezinken, noemt men een delta, onverschillig of de rivier zich daarin al dan niet vertakt. Het klassieke voorbeeld van een delta is de Nijldelta, aan welker driehoekige vorm dan ook de Grieksche naam voor deze landvorming is ontleend. Sommige delta's steken vóór de kustlijn in zee uit (Mississippi, Po), andere (Hoang-ho, Indus) doen dit niet; in de meeste gevallen is er eerst een aestuarium,

Sluiten