Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenhing, maar zelve zijn ze geheel in zee ontstaan; sedimentgesteenten bevatten ze niet. Deze nu vindt men op bijna alle continentale eilanden en dikwijls kan men het verband hunner liggen met die der gesteenten op het naburig vasteland nog naspeuren.

Bovendien is er meestal nog een ander bewijs voor vroegeren samenhang: de dierenwereld. Zoo kan men voor de meeste groote eilanden vaststellen, dat zij met een naburig continent zijn verbonden geweest. Maar dat geldt niet voor Spitsbergen, Frans Jozefsland, wellicht ook Groenland. Het bewijs uit de fauna laat ons daar in den steek, want vele dieren kunnen op het ijs getransporteerd zijn. Wellicht zijn ze overblijfselen van een verzonken continent.

D. DE NUTTIGE PLANTEN, DIEREN EN DELFSTOFFEN.

§ 39. De voornaamste landbouw- en handelsgewassen. (Voedingsmiddelen.) Vooraan in de rij der plantaardige voedingsmiddelen staan de korensoorten, de gewassen die den landbouw in het leven hebben geroepen , den landbouw, die den mensch bond aan den bodem, welken hij bewoonde, daardoor de groote voordeden verschafte van vaste woonplaatsen, de vorming van staten, meer verdeeling van den arbeid, de ontwikkeling van nijverheid en handelsverkeer, den aanleg van verkeerswegen en die zoodoende een hoogere beschaving in de hand werkte.

De voornaamste voedingsgranen voor menschen en huisdieren in de gematigde luchtstreken zijn tarwe, maïs, haver, rogge en gerst.

De geheele productie tier vijf genoemde granen wordt geschat (Noord-China's tarwe uitgezonderd) op gemiddeld 5 milliard HL. per jaar, waarvan Europa ongeveer 2/5 teelt, de Unie '/a*

Er zijn maar drie terreinen, die zeer veel graan kunnen uitvoeren, de drie groote korenschuren: de Noord-Ame-

Sluiten