is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen geen van beide verder. De rivieren zijn nog ongecoi rigeerd, hoezeer ze aan normaliseering ook behoefte hebben. Zelfs de groote rivieren zijn slechts tusschen de eene stroomversnelling en een volgende bevaarbaar, de Kongo en zijn zijtakken het best en het verst. Reeds worden in t hart des vverelddeels de groote meren en stroomen door kleine stoombooten bevaren. Voor 't overige zijn de verkeersmiddelen nog geheel Afrikaansch: Noord-Afrika tot den Soedan is het karavaangebied, waar de kameel meen dan het paard last- en rijdier is; Zuid Afrika heeft de ossenkarren. Tusschen de Sahara in het N., en de Koenene en Zambesi ligt het gebied der dragerkaravanen, waar de meeste waren door lastdragers worden vervoerd. In Afrika blijft alzoo voor verbetering der verkeerswegen en -middelen nog zeer veel te doen.

Australië heeft reeds vrij diep in het binnenland doordringende spoorwegen, hoofdzakelijk uitgaande van Sydney Melbourne en Adelaide; in den laatsten tijd hebben ook Oueensland en \\ est-Australië, onderden krachtigen invloed van goudvondsten in de binnenlanden, spoorwegen gekregen Het spoorwegnet van Nieuw-Zeeland is al vrij dicht.

Amerika. In dit werelddeel moeten we ten opzichte van de verkeerswegen een groot onderscheid maken tusschen Noord- en Zuid-Amerika. De groote rivieren van het laatste worden nog slechts weinig gebruikt en spoorwegen dringen van de belangrijkste kuststeden nog maar weinig diep in het binnenland door. Het best voorzien zijn in dit opzicht Argentina, Chili en zuidelijk Brazilië. De spoorwegen in 1 eru, de hoogste der wereld , zullen eerst groote beteekenis krijgen, wanneer ze over de oostelijke Cordilléra's naar het Amazonegebied worden doorgetrokken.

Anders in Noord-Amerika, vooral in de Vereenigde Staten, die een spoorwegnet hebben, dat voor het Kuropeesche niet onderdoet. De west- en de oostkust van NoordAmerika werden het eerst (1869) verbonden door een spoorweg van New-York over Chicago naar San Francisco; sedert hebben de V. St. door nog eenige spoorwegen de