Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pgr- Blz.

12. Bosschen 273

13. Visscherij 273

14. Nijverheid 274

15. Handel 275

16. Verkeer 276

17. Landschapsverdeeling . 279

18. Zuid-Limburg .... 280

19. Het zuidelijk diluvium . 282

20. Het rivierkleigebied . . 284

21. Het zuidwestelijk zeekleigebied 285

22. Het Hollandsch-Utrechtsche laagveen- en kleigebied 289

23. Het gemengd diluvium

ten Westen van den IJsel 294

24. Het gemengd diluvium

ten Oosten van den Ijsel 296

25. Het noordelijk diluvium. 297

26. Het noordelijk zeeklei- en laagveengebied .... 298

27. De Waddenzee en de Zuiderzee met hunne eilanden 301

B. De Oost-Indische archipel.

28. Zeeën en eilanden. . . 302

29. Plantenkleed; bebouwing 304

30. Mineralen 312

31. De bevolking . . .313

32. Kunstnijverheid . . . .316

33. Bezittingen 316

34. Bestuur van Ned.-Indië . 316

35. Staatkundige verdeeling. 318

36. Inkomsten-stelsels; Handelmaatschappij. . . . 319

37. Java 320

38. Sumatra 331

39. Borneo 335

40. Celebes 337

41. De Kleine Soenda eilanden 33y

42. De Molukken . . . .341

43. Neder!. Nieuw-Guinea . 342

Pgr. Blz.

C. Nederlandsch WestIndië.

44. Suriname 343

45. De Nederl. Antillen . . 345

VIERDE BOEK. A. De Dampkring.

1. Hoogte en samenstelling 347

2. Verwarming . ... 347

3. Afneming der temperatuur naar de hoogte . . 350

4. Isothermen 352

5. Luchtdruk en Winden. — Passaten 353

6. Moesons 355

7. Cyklonen en Anti-Cyklonen ....... . 356

8. Plaatselijke winden . . 359

9. Waterdamp en Neerslag 361

10. Verdeeling van regen en sneeuw over de aarde . 362

11. Het klimaat van den Oost-Indischen Archipel. 364

B. 1)e Landoppervlakte.

12. De aardkorst 366

13. De stollingsgesteenten . 368

14. De afzettingsgesteenten . 369

15. Tijdvakken 370

16. Verdeeling van Land en Water 372

17. Bergvorming 373

18. Niveauveranderingen . . 377

19. Aardbevingen .... 378

20. Uitwendige krachten , die het aardoppervlak wijzigen 3S0

21. Atmosferische invloeden. 380

22. Werking van het zeewater 382

23. Biologische invloeden . 383

24. Grondwater en Bronnen. 384

Sluiten