Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Planten met melksap Euphórbia 43e.

33 Vruchtbeginsel bovenstandig 34

Vruchtbeginsel onderstandig (d. i. onder de bloem is het vruchtbeginsel

als een knobbeltje te zien) of half-onderstandig 48

34 Bladen krans- of wortelstandig 35

Bladen tegenoverstaand 30

Bladen verspreid, hoogstens de onderste tegenoverstaand .... 40

35 Bladen wortelstandig, pijl- of bijna spiesvormig. Bloemen in een einde-

lingsche bloeikolf A' r u m 13li.

Bladen kransstandie, bijna zittend. Bloe¬

men alleenstaand, groenachtig.

P 6. r i s 13!*.

3ti Planten 1- of 2-huizig. Bloemen klein, weinig in het oog vallend .... 37

Bloemen 2-siachtig 38

37 Meeldraden 4 of 5. Bloemen, althans de

mannelijke, in pluimen. Bladen onge- Fig. xlv.

deeld, gedeeld of samengesteld (fig. xlv). Stengel rechtopstaand of windend. Planten met of zonder brandharen. Urticaceeën itH. Meeldraden 8 meer. Mannelijke bloemen in aren. Bladen ongedeeld. Stengel rechtopstaand. Plant zonder brandharen. Mercuriilis 440. Zie ook O b i ó n e blz. 300.

38 Kleine, vaak liggende kruiden met kleine bloemen . .... 39 Grootere, 0,60-1,20 liooge, rechtopstaande plant. Bloemen groot, niet bloemkroon-

aclitig gekleurd, trompetvormig bloemdek Mi ra bi lis 30U

39 Kelk 4- tot 5-spletig tot 4- of 5-bladig. Kroon bladen zeer klein, meel¬

draadachtig of ontbrekend. Meeldraden 4-40. Stijlen 1-5.

Caryophyllaceeen J(M> Kelk 5-deelig, rose. Meeldraden 5. Stijl met een stompen stempel.

Gla u x 3t4

Kelk 12-tandig. klokvormig. Bloemkroon soms ontbrekend. Meeldraden meest 6. Stijl \ Péplis 49e.

4U Planten met melksap 41

Planten zonder melksap 42

41 Planten eenhuizig (t vrouwelijke en verscheiden mannelijke bloemen door een klokvormig, kelkachtig omwindsel om-

froiron maacf .r<-nanrYca1\ /£/* V r 171 \ V n U X M

V».B. • v • • " y " " * " » «■

Bloemen 2-slachtig. Kelk 1-2-bladig, afvallend (fig. xlvll). Bloemkroon 4-bladig. Vrucht een doosvrucht.

Papaveraceeén 333.

ICl Til. J... . • I .. 1 « I !•

Diducu mei vuczigc, siengeiumvaiienue scneeaen 01 mei Fig. xlvii.

steunbladen 43

Sluiten