Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liloemdek 5-spletig. Meeldraden 5(-10). Stempels 1-2. Vruchtbeginsel

bovenstandig. Bladen lijnvormig Scleranthus 3IO.

Bloemkroon 5-spletig. Kelk met onduidelijken of ten laatste een haarkroon vormenden rand. Meeldraden 1-3. Valerianaceeën BS».

52 Meeldraden 3-5 53

Meeldraden 6-10 55

Meeldraden talrijk Zie 41

53 Bloemen in hoofdjes, aren of schermen 54

Bloemen in trossen of pluimen. Bloemdek trechtervormig tot ktokvormig, vanbinnen

wit. St(]l 1. Bladen enkelvoudig, smal Santalaceefin SS3,

Zie ook Heuchéta blz. 41H.

54 Kelk 4-slippig. Bloemkroon ontbrekend. Meeldraden 4. Bloemen in

aren of hoofdjes. Bladen gevind P o t é r i u m 3 ié.

Kelk vaak onduidelijk. Bloemkroon 5-bIadig. Meeldraden 5. Stijlen 2. Bloemen in schermen of hoofdjes (fig. ua, i). Bladen meest samengesteld (fig-

, t . j\ TT — i. ~ 11: r «««

..ie ,

Bloemdek 5-slippig. Meeldraden 5. Vruchtbeginsel halfonderstandig. Bloemen in kluwens of in lange

TIi_ J l.~l J: _

s^iujuaicui uiaucn pjg

Bèta »»9.

55 Bloemdek buisvormig, symmetrisch. Meeldraden 0. op den korten stijl

vastgegroeid Aristolóchia 33K.

Bloemdek vlak, 4-5-spletig (geel). Meeldraden 8-10. Stijlen 2. Bloemen in vlakke bijschermen. Chrysosplénium (alternifólium) éS9. 50 Vruchtbeginsel onderstandig of halfonderstandig (d. i.

onder de bloem is het vruchtbeginsel geheel of ten deele als een knobbeltje te zien) fig. Lila, b, c '). 57

ir i-i.i : i „r .....tt.

V i uv>iuu^^iuav.i wi ut

ginsels bovenstandig') . . t>7

57 Kruidachtige planten ... 58 Boomen of heesters. ... 63

58 Waterplanten. Kroonbladen 4. 50 Land- of moerasplanten . . 60

KO Af U—,] ... O /,

"""" -> -— Fig. ui. Fig. uil.

groot. Stijl ontbrekend. Planten

1-huizig. Bladen kamachtig gevind, kransstandig, meest ondergedoken (fig. Lin) Halorrhagidaceeên ■#»».

') Zijn de bloemen klein, dan raadplege men de tabel op blz. 19. Hkukels, GeïU. Flora. 4de druk. 3

Sluiten