Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87 Kelk 2-spletig, met afval'enden zoom. Kroonbladen 5(4-0), geel. Meel¬

draden 8-15. Stijl 3-ü-deelig. Doosvrucht dwars openspringend, 1-hokkig (tig. LX1II) Portulaca 330.

Kelk (8-)12-tandig. Kroonbladen (4-)6. Meeldraden 12. Stijl 1.

■ n i 1 f • T /. i U u .. w. ««ft 9

uoosvrucni z-noKKig «,m u.« lxiii#

88 Kelkbladen 2 of 1. Kroonbladen 4. Vrucht een doosvrucht.

Planten vaak met melksap Fapaveraceeën 333.

Kelk- en kroonbladen 4, wit, afvallend. Vrucht een bes. Bladen samengesteld.

Ac la óa 33 3.

Kelkbladen 3 of 5 en dan 2 kleiner. Kroonbladen 5, geel. Doosvrucht 1-hokkig, meest .'1-kleppig. Bladen ongedeeld Cistaceeên

89 Kelk 5-spletig. Kroonbladen 5 (wit of rood). Steenvrucht. Boomen of

heesters Kosaceeen 4H*.

Kelk 5-bladig. Kroonbladen 5 (geelachtig). Uopvrucht. Bloemen in bijschermen, met een half vastgegroeid, lintvormig, bleek schutblad (fig. LXlV). Bladen hartvormig. Boomen Tiliaceeën 4IO.

UU Kruidachtige planten Fig. lxiv.

Boomen of (grootere of kleinere) heesters 104

91 Stijl 1. meest met één stempel, soms met 3 of 5 stempels. ... 92 Stijlen 2 of meer (zoo deze ontbreken, stempels 2 of meir) . . . 98

92 Kelk vergroeidbladig 93

Kelk losbladig 90

93 Bladen enkelvoudig, ongedeeld 94

Bladen gevind. Kelk 4-5-deelig. Kroonbladen 4-5. Meeldraden 8-10.

RutaceeOn 4i.'<

94 Meeldraden 10 (fig. i.xv). Kelk o-deelig. Bloemkroon 5-deelig

tot 5-bladig P f r o l a JBJ

Meeldraden 3-0. soms tot 12, maar dan zijn zij opdenkeik

ingeplant 95 Fig r.xv.

95 Kelk 8-12-tandig. Kroonbladen 4-0. Meeldraden 4-12, op den kelk

ingeplant Lythraceeen 491.

Kelk 2-spletig of -deelig. Bloemkroon 3-5-bIadig, meest aan den voet iets vergroeid. Meeldraden 3-5 . . . . Portulacaceeên 329. Kolk 4-5-spletig. Bloemkroon 4-5-bladig, langgenageld. Meeldraden 4-fl, met biyveilde lielmdraden. St()l 1. Stempels.'! Franken iaceefD i»#.

Vrergelijk ook Primulaceeên blz. 3«3.

90 Planten met groene bladen 97

Planten zonder groene bladen. Kelk- en kroonbladen 4-5. Meeldraden 8-10.

Monólropa J««.

97 Kelk- en kroonbladen 4. Meeldraden meest 0, 4 lange en 2 korte, zelden 4 of 2 Cruciferen Ml.

Sluiten