Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meeldraden 4-5, met de kroonbladen afwisselend, op een het vruchtbeginsel omgevende schijf ingeplant. Stijl enkelvoudig, \rucht een '2-5-hokkige doosvrucht Celastrinaceeën-JSf.

Meeldraden 8-10. Bladen lederachtig, altijd groen. Kleine heestertjes.

Geslachten der Ericaceeên Vergelijk ook Rli 11 s (C ó t i 11 u s), blz. 4»S en Sk im m la blz. 4*5.

107 Kelk- en kroonbladen 3 (rood). Meeldraden 3. Stempels 6-9. 1'lant 2-huizig. Bladen naaldvormig. Vrucht een steenvrucht. Klem, liggend heestertje E mpetrum -MJ.

Kelk en kroonbladen 6 (geel). Meeldraden 6. Stijl of stempel 1. Vrucht

een bes. Bladen breed (fig. i.xvil).

Berberidaceeën 333. Kelk en kroonbladen 5 (rood of wit). Meeldraden 4,5 of 10. Stijlen

of stempels 3. Vrucnt een üoosvrucm. z.auen iubi «»■ «.uu. p. lj£vi|

Bladen klein Tamaritaceeên I#».

108 Stijl 2-spletig of gescheiden. Bladen tegenoverstaand 110

Stijl 1. enkelvoudig

Stijlen of vruchtbeginsels 8-5. Bladen verspreid. Bloemen in pluimen .... 10» 10!» Stijlen 3. Meeldraden 5. Vrucht een droge steenvrucht. Bladen gevind of S-tallig

(ook ongedeeld) Rhus 4*5.

Vruchtbeginsels 3-5. Meeldraden 3 of (in de mannelijke bloemen) 10. Vrucht gevleugeld, langwerpig. Bladen gevind Ailanthus 4*5.

110 Meeldraden meest 8. Vrucht 2-vleugelig. Bladen min of meer diep

gelobd. Meest boomen A cer 438.

Meeldraden 5. Vrucht een 2- of 3-hokkige, vliezige doosvrucht. Bladen 3-lallig of gevind.

Stapliy léa 431.

111 Meeldraden 2. Bloemkroon 2-4-bladig. Vrucht gevleugeld. Bladen

tegenoverstaand, gevind. Boom Frdxinus S31.

Meeldraden

Meeldraden 0-10 4*4.

Zie ook X a n t h o c é r a s blz. 416 3.

112 Meeldraden 6. Kelk en bloemkroon 0-bladig. Bladen

oneven gevind Bérberis 333.

Meeldraden 4 of 5. Bloemkroon 5-bladig. Vrucht gevleugeld, rond.

Bladen verspreid, 3-tallig. Een rechtopstaande heester. ... .

1 » 4. /. 1 „„ M !M M ®* '

r iuiüd *.

Meeldraden 5. Bloemkroon ö-bladig, vaak van boven verbonden (fig. lxviii). Vrucht, een lies. Bladen verspreid, gelobd tot handvormig saniengesteld. Klimmende heester.

Vitaceeên 433

Sluiten