Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 Meeldraden 8-10 20

Meeldraden 5-7 25

Meeldraden 2-4 35

20 Bloemkroon regelmatig 21

Bloemkroon symmetrisch 24

21 Meeldraden 6-10. Stijlen 1 of 2 22

Meeldraden meest 16 (8-50), beneden 2 aan 2 verbonden. Tweehuizige sierboomen.

Dióspyros 51H.

22 Meeldraden (6 )9. Stijlen of stempels 2. Vruchtbeginsel 1-2-hokkig.

Bladen tegenoverstaand. Kruiden Gentidna J(SO.

Meeldraden 8-10 23

23 Helmknopjes vaak 2-hoornig. Stijl 1. met knopvormigen stempel. Vrucht¬

beginsel 4-5-hokkig. Kruiden of kleine heesters. Ericaceeën IfiO. Vruchtbeginsel half onderstandig. Bloemkroon 4-5-deelig. Bloemen 5-9 bijeen in bijna kubusvormige, eindelingsche hoofdjes. Adóxa 41i*. Vergelijk ook Trien ti.lis, blz. 36&.

24 Meeldraden 8, tot 2 bundels vergroeid. Kruiden of kleine heestertjes.

P o 1 <' g a 1 a 430.

Meeldraden talrijk, niet vergroeid. Kruid. . . Delphfnium 33». Vergelijk ook Trifólium, blz. 333 en Rhodóra blz. 365

25 Bladen tegenoverstaand, krans- of wortelstandig, soms aan jonge takken

verspreid, maar dan is de plant een rechtopstaande heester . . 20

Bladen verspreid of ontbrekend 30

Bladen wortelstandig en onder de bloeiwijze één doorgroeid blad. Kelk 2-lippig. Meeldraden 5 Claytónia 331.

26 Kruidachtige planten 27

Heesters. Bloemkroon trechtervormig 28

27 Stijlen of stempels 1-2 29

Stijlen 5. Bloemen in, naar één zijde gekeerde aren, violet. Bladen

wortelstandig Statice 3!3.

2m Bloemkroon trechtervormig, met onregelirnitigen zoom. Bloemen in eindelingsche

tuilen Azalea &US.

Bloemkroon trechtervormig, mot 5-Iobbigen zoom. Bladen altijd croon, lederachtig.

Kërium 5X4

29 Meeldraden vóór de kroonslippen staand. Stijl 1. Vruchtbeginsel 1-

hokkig. Centrale zaaddrager Primulaceeën 3St.

Meeldraden afwisselend met de kroonslippen. Stijlen of stempels 1-2. Vruchtbeginsel 1-2-hokkig. Zaaddragers wanastandig. Bladen meest

tegenoverstaand G e n t i a n a c e e ë n 3t».

Vergelijk ook Phlox, blz. 5St0 en HydropliyllaceeOn blz. JOO.

30 Stijl 1. Stempel 1. Stengel niet windend 31

Sluiten