Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Bladen zeer klein, schubvormig. Stengel vaak vertakt, takjes borstelvormig, in bundel?. Bloemdek G deelig. Vrucht een bes. Asparagus Uladen netaderig, aan den voet met stengelom vattende, vliezige scheeden. Stengel knoopig-geleed. Bloemdek 4- o( 5-spletig, aan de binnenzijde gekleurd Polygonaceeën irti.

Bladen parallelnervig, meest lijnvormig, steeds gaafrandig . . . . lt> 10 Bloemdek ontbrekend. Bloemen in een eindelingsche kolf, door een groote, van binnen witte scheede omgeven . . . . Ca 11a 13!.

Bloemdek kelkachtig, 6-bladig 17

Bloemdek bloemkroonachtig gekleurd. IS

17 Bloemen in pluimvormig gerangschikte hoofdjes of aren. Bloemdek droogvliezig. Stempels 3. Bladen grasachtig of rolrond.

J uncaceeen 143.

Bloemen in een (schijnbaar) zijstandige bloeikolf. Slechts 1 stempel. Bladen zwaardvormig. Aromatische moerasplant. . A'corus 13!. 1N Vruchtbeginsel bovenstandig. Bloemdek 6-tandig tot G-bladig. Meest

bolgewassen . Liliaceeënfüfi.

Vruchtbeginsel ondei'tandig (d. i. onder de bloem als een knobbeltje te zien). Bloemdek ö deelig. Bolgewassen. A m a ry 11 i d a c e e ë n 144.

Klasse Vil. Heptiilldl'ia. Zevenhelmigen.

1 Kruidachtige planten "

Boonien. Bladen handvormig samengesteld, 5-r-tallig. Kroonbladen 4-5. Vrucht een

doosvrucht Aésculus 42",

'2 Bladen aan het midden \an den stengel bijna in kransen. Stengel meest lbloemig. Bloemkroon stervormig, diep ü-8-deelig, wit.

T r i e n t a 1 i s

Bladen tegenoverstaand. Bloemen in dichte, bladokselstandige trossen.

Bloemkroon geel Lysimachia (thyrsi flora) 3KH.

Bladen wortelstandig. Bloemen in een eindelingsche bloeikolf, door een groote, van binnen witte scheede omgeven. Bloemdek ontbrekend.

Cal la 13!

Klasse VIII. Octtilldria. Achthelmigen.

1 Hoornen of heesters ....... 2

Kruidachtige planten '

'2 Kleine of zeer kleine heesters. Bladen ongedeeld 3

Boomen of grootere heesters •»

Klasse VII. HoptiUldria. Zevenhelmigen.

1 Kruidachtige planten "

Boonien. Ëladen handvormig samengesteld, 6-r-tallig. Kroonbladen 4-B. Vrucht een doosvrucht Aésculus^ifty.

'2 Bladen aan het midden \an den stengel bijna in kransen. Stengel meest l bloemig. Bloemkroon stervormig, diep 0-8-deelig, wit.

T r i e n t a 1 i s

Bladen tegenoverstaand. Bloemen in dichte, bladokselstandige trossen. Bloemkroon geel Lysimachia (thyrsi flora) 3Hft.

Bladen wortelstandig. Bloemen in een eindelingsche bloeikolf, door een groote, van binnen witte scheede omgeven. Bloemdek ontbrekend.

Cal la 13!

Sluiten